Canolfan Trawsgrifio Caerdydd

Mae Canolfan Trawsgrifio Caerdydd yn creu fersiynau hygyrch o ddeunydd argraffedig yn Gymraeg neu Saesneg. Rydym yn cwmpasu popeth, o ddogfennau Llywodraeth Cymru i lyfrau plant.

Pwy sy'n defnyddio ein gwasanaethau trawsgrifio?

Rydym yn cynhyrchu deunydd sain, braille, print bras, lluniau cyffyrddadwy a chopïau electronig o ddeunydd argraffedig.

Mae cangen fasnachol ein gwasanaethau yn gwneud fformatau hygyrch i gwsmeriaid sy'n talu. Er enghraifft, rydym yn cynhyrchu deunydd Cymraeg hygyrch ar gyfer yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS).

Trawsgrifiadau am ddim i aelodau RNIB

Fel rhan o'u pecyn aelodaeth, gall aelodau RNIB ofyn am hyd at gyfwerth â 300 o dudalennau print safonol wedi'u trawsgrifio iddynt am ddim bob blwyddyn. Golyga hyn bod ein Tîm Trawsgrifio bob amser yn brysur yn creu deunydd hygyrch i'n haelodau ac yn cynhyrchu cyfwerth â mwy na 28,000 o dudalennau print bob blwyddyn.

Cysylltu â Chanolfan Trawsgrifio Caerdydd

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein Canolfan Trawsgrifio, ffoniwch: 029 2082 8500 neu anfonwch e-bost i: cardifftranscription@rnib.org.uk

Rhoddwch nawr

Ar hyn o bryd ni allwn ond gyrraedd un o bob tri o'r bobl sydd angen ein cymorth fwyaf. Gwnewch rodd ac helpwch ni i gefnogi mwy o bobl ddall ac â golwg rhannol os gwelwch yn dda.

Rhoddwch nawr