Ar-lein Heddiw - yn helpu pobl â cholled golwg neu golled clyw i fynd ar-lein

Gall technoleg wneud bywyd yn haws os oes gennych broblemau a'ch clyw neu'ch golwg, ond nid yw bob amser yn hawdd gwybod ble i ddechrau.

Rydym yn helpu pobl â cholled golwg neu golled clyw i feithrin y sgiliau sylfaenol a'r hyder i ddefnyddio technoleg a mynd ar-lein.

Sut y byddwn yn helpu

Rydym yn helpu mewn llawer o ffyrdd, o ymweliadau cartref i sesiynau grŵp ac un i un, gweithdai a digwyddiadau cenedlaethol. Ar ôl trafod eich anghenion, bydd ein tîm wrth law i roi cymorth a chyngor wedi'u teilwra i chi, a allai gynnwys:

 • Dangos i chi sut i ddefnyddio eich llechen neu eddarllenwr megis iPad a Kindle
 • Cymorth i osod a defnyddio eich iPhone neu ffôn deallus arall
 • Dangos i chi sut i bori gwefannau ac archwilio ar-lein
 • Sefydlu eich cyfrif e-bost
 • Eich helpu i siarad ar-lein gan ddefnyddio Skype
 • Cyfleoedd i roi cynnig ar rai o'r cynhyrchion hyn a chanfod beth sydd orau i chi
 • Manteisio i'r eithaf ar nodweddion y cynhyrchion hyn i'ch helpu i'w defnyddio yn haws, gan gynnwys aps.

I gael gwybod beth i ddisgwyl mewn digwyddiad, darllenwch Inside an Online Today event.

Digwyddiadau Ar-lein Heddiw yn eich ardal chi

Mae gennym lawer o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn ledled y DU. Defnyddiwch ein cyfeiriadur chwilio digwyddiadau er mwyn dod o hyd i ddigwyddiad yn eich ardal chi.

"Mae'r cymorth unigol trwy Ar-lein Heddiw yn wych - gallwch ddod â beth bynnag rydych am ei ddysgu gyda chi. Dysgais fy mod yn gallu gweld e-byst yn llawer haws ac yn gyflymach ar yr iPad na'r cyfrifiadur, felly dysgais sut i osod y rhain ar fy ipad ac iphone a nawr gallaf e-bostio fy mab yn Ne Affrica!

“Rwyf hefyd yn cael anhawster teipio cyfrineiriau neu ffigyrau talu â cherdyn felly dysgais am aps i wneud pethau fel talu am fwy o drydan o gartref. Mae'r rhain bellach wedi'u gosod ar fy ffôn ac yn gwneud pethau'n llawer haws."

Olga Mokgayna, 64, o Belffast.

Y sgïwr paralympaidd Kelly Gallagher yn cymryd rhan yn Ar-lein Heddiw 

Dyma'r sgïwr paralympaidd Kelly Gallagher yn esbonio sut y gall y cymorth trwy Ar-lein Heddiw eich helpu i drawsnewid eich bywyd o ddydd i ddydd.

Kelly Gallagher launches Online Today!


Angen help i osod eich dyfais?

Mae pawb wedi cael y profiad, rydych wedi dychwelyd adref ac yn edrych ymlaen at roi cynnig ar eich dyfais neu wasanaeth newydd, ond nid yw'n ymddangos ei fod yn gweithio fel roeddech yn ei ddisgwyl. Peidiwch â phoeni, mae gennym dîm ymroddedig a all eich helpu.

Mae Sgwad Cymorth Technoleg RNIB yn wasanaeth cenedlaethol am ddim a all osod eich dyfais, datrys problemau a'ch helpu i'w defnyddio.

Cysylltwch â ni am gymorth o ran:

 • newid batri eich oriawr
 • gosod eich radio ddigidol
 • gosod disgrifiad sain ar eich teledu
 • gosod cyfrifiadur, gliniadur neu beiriant argraffu newydd
 • sefydlu eich cysylltiad rhyngrwyd
 • gosod meddalwedd megis Microsoft Office neu JAWS

Dim ond rhai enghreifftiau o'r nifer o ffyrdd y gall ein gwirfoddolwyr eich helpu chi yw'r rhain. Ffoniwch ein Llinell Gymorth ar 0303 123 9999 neu anfonwch e-bost i [email protected] am ragor o wybodaeth.

Ar-lein heddiw

Os bydd angen help arnoch i fynd ar-lein neu os oes gennych broblem gyda'ch dyfais, cysylltwch heddiw. Nid yw unrhyw broblem yn rhy fach i ni!