Cyflogaeth

Rydym yn cefnogi pobl ddall ac â golwg rhannol o bob oedran ledled Cymru er mwyn datblygu eu sgiliau cyflogadwyedd a gwneud cais am waith.

Cyflogaeth yng Nghymru

Rydym yn cefnogi pobl ddall ac â golwg rhannol o bob oedran ledled Cymru er mwyn datblygu eu sgiliau cyflogadwyedd a gwneud cais am waith.

Cymorth cyflogaeth rydym yn ei gynnig

Mae ein cynghorwyr cyflogaeth hefyd yn cefnogi'r rheini mewn cyflogaeth y mae eu golwg yn gwaethygu neu sydd wedi colli eu golwg i aros mewn gwaith. Rydym yn cynnal clybiau gwaith a sesiynau gwybodaeth rheolaidd.

Rydym yn trefnu lleoliadau gwaith i bobl ifanc ac yn sicrhau y caiff sefydliadau a chyflogwyr eu hyfforddi i weithio gyda phobl ddall ac â golwg rhannol.

Y cyhoeddiadau rydym yn eu cynnig

Mae gennym gyhoeddiadau sy'n cynnig cyngor i bobl ifanc sy'n gadael yr ysgol. Er enghraifft, mae Pontio'r Bwlch yn ganllaw pontio cwbl hygyrch sy'n amlinellu'r cymorth sydd ar gael yn yr ysgol, y coleg, y brifysgol ac yn y gwaith.

Mae ein cyhoeddiad, Dyma ddysgu a gweithio yng Nghymru wedi'i fwriadu i'r rhai sy'n ystyried gweithio, a chyflogwyr sy'n ystyried recriwtio a chadw aelodau o staff dall ac â golwg rhannol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cyhoeddiadau hyn a lawrlwytho copïau ohonynt yn Y cyfnod pontio o addysg i gyflogaeth.

Mae cyhoeddiadau perthnasol eraill yn cynnwys (Saesneg):