Cymorth mewn Clinigau Llygaid

Mae Swyddogion Cyswllt Clinig y Llygaid yn rhoi gwybodaeth a chefnogaeth emosiynol ac ymarferol i gleifion clinigau llygaid. Rhoddir y gefnogaeth hon pan fydd wir ei hangen fel arfer.

Rôl Swyddogion Cyswllt Clinig y Llygaid

Mae'r Swyddogion yn pontio'r bwlch rhwng iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a chymorth cymunedol. Maent yn cyfeirio ac atgyfeirio cleifion i lawer o wahanol wasanaethau sy'n rhoi cymorth i bobl sydd wedi colli eu golwg a'u helpu i fyw'n annibynnol. Datblygwyd rôl y Swyddog i adlewyrchu anghenion pobl, ac mae'n gam mawr ymlaen o ran pontio'r bwlch rhwng gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl ddall ac â golwg rhannol.  

Swyddogion Cyswllt Clinig y Llygaid RNIB

Ar hyn o bryd, mae chwe Grŵp o Swyddogion RNIB a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr. Mae'r Swyddogion hyn yn gweithio yn yr ysbytai canlynol:

 • Ysbyty Athrofaol Cymru (Caerdydd a'r Fro)
 • Ysbyty Singleton (Abertawe)
 • Ysbyty Brenhinol Morgannwg (Rhondda Cynon Taf)
 • Ysbyty'r Tywysog Siarl (Merthyr Tudful)
 • Ysbyty Cwm Rhondda (Rhondda Cynon Taf)
 • Ysbyty Tywysoges Cymru (Pen-y-bont ar Ogwr)
 • Ysbyty Castell-nedd Port Talbot
 • Ysbyty Dyffryn Aman (Sir Gaerfyrddin)
 • Ysbyty Glangwili (Sir Gaerfyrddin)
 • Ysbyty'r Tywysog Phillip (Sir Gaerfyrddin)
 • Ysbyty Llwynhelyg (Sir Benfro)
 • Ysbyty Gwynedd

Mae Swyddogion Cyswllt Clinig y Llygaid eraill yn gweithio yn yr ysbytai canlynol:

 • Ysbyty Brenhinol Gwent (Casnewydd)
 • Ysbyty Neville Hall (Sir Fynwy)
 • Uned Llygaid Stanley (Conwy)
 • Ysbyty Maelor Wrecsam

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Swyddogion Cyswllt Clinig y Llygaid, cysylltwch â'n prif swyddfa ar 029 2082 8500 neu anfonwch e-bost atom yn [email protected]