Her Campfa'r Celtic Manor er Budd RNIB Cymru

Post date: 
Friday, 7 April 2017
Category: 
Cymru

Mae Howard Jones yn byw yng Nghasnewydd ac wedi'i gofrestru'n ddall. Mae'n Gyfrifydd Ardystiedig Siartredig hunan-gyflogedig ac yn berchen ar gwmni Howard Jones Accountancy sydd wedi'i leoli yn Hen Farchnad Casnewydd. Ddydd Sadwrn, 13 Mai 2017 2yp, mae Howard yn trefnu her mewn campfa yng Nghlwb Iechyd Forum i wneud 1,000 neu 500 o reps.

Bydd cyfranogwyr yn cael eu noddi a bydd yr holl gyfraniadau yn mynd i RNIB Cymru. Ar ddiwedd y sesiwn, bydd pob cyfranogwr yn cael tystysgrif gan yr hyfforddwr personol i gadarnhau eu bod nhw wedi cwblhau pob rep yn eu categori fel y gallan nhw gasglu eu harian noddi i'w roi i RNIB Cymru.

"Rydw i'n awyddus i gadw'n ffit ac rydw i'n aelod o'r Clwb Iechyd yn y Celtic Manor", meddai Howard. Bydd angen i bob cyfranogwr gwblhau ymarferion naill ai 100 neu 50 o weithiau yr un, yn ddibynnol ar ba gategori maen nhw wedi'i ddewis. Nid oes rhaid cwblhau pob rep ar gyfer pob ymarfer unigol gyda'i gilydd; gallan nhw gael eu rhannu er mwyn diwallu anghenion pob unigolyn. Bydd cyfranogwyr yn nodi pob rep maen nhw wedi'i gwblhau ar fwrdd gwyn.

"Bydd yr ymarferion yn cynnwys cymysgedd o waith cardio a chryfder a fydd yn cael ei benderfynu gan yr hyfforddwr personol a fydd yn cael ei benodi i bob grŵp ar y diwrnod. Bydd cyfyngiad amser o 2 awr a 30 munud i gwblhau pob ymarfer, ac rydyn ni'n gobeithio y bydd llawer o gyfranogwyr er mwyn gwneud y diwrnod yn fwy cystadleuol ac er mwyn casglu cymaint o arian ag sy'n bosibl ar gyfer RNIB Cymru."

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y digwyddiad, cysylltwch â naill ai Carol McKinlay, Rheolwr Codi Arian RNIB Cymru drwy ffonio 029 2082 8590 neu Howard Jones drwy e-bostio [email protected].