Mae ein Tîm Gwasanaethau Addysg a Phlant yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n ddall ac â golwg rhannol, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol, i hyrwyddo cynhwysiant addysgol a chymdeithasol o ansawdd da.

Rydym yn cynnig llawer o wahanol ddigwyddiadau yng ngogledd a de Cymru, gan gynnwys:

  • diwrnodau chwaraeon
  • teithiau dydd
  • cynlluniau gwyliau preswyl
  • ymweliadau â digwyddiadau ac arddangosfeydd theatr â disgrifiad sain
  • pantomeimiau â disgrifiad sain yn ystod tymor y Nadolig.

Cymorth i rieni a theuluoedd

Rydym hefyd yn cynnig cymorth un i un i rieni a theuluoedd, ac mae cyfle hefyd i gwrdd â rhieni eraill mewn digwyddiadau arbennig. Mae'r wybodaeth rydym yn ei chynnig yn cynnwys taflenni ffeithiau, adnoddau a deunyddiau, yn ogystal â chyfeiriadau at sefydliadau perthnasol eraill.

Cysylltu ag RNIB Cymru

Os hoffech gael ein cylchlythyron i blant a theuluoedd neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwaith a wnawn gyda phlant a theuluoedd, ffoniwch 029 2082 8500 neu anfonwch e-bost i [email protected].