Rhedwch Hanner Marathon Caerdydd dros bobl â cholled golwg yng Nghymru

Post date: 
Thursday, 11 May 2017
Category: 
Cymru

Mae RNIB Cymru am i redwyr sy’n cymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd eleni godi arian i gefnogi pobl sy’n byw gyda cholled golwg yng Nghymru.

Eleni, mae RNIB Cymru yn cynnig cyfle i redwyr gyfrannu at Apêl Llyfrau Llafar RNIB. Mae Llyfrau Llafar yn rhoi modd i fyw i bobl ddall ac â golwg rhannol drwy ganiatáu iddyn nhw gyrchu eu hoff lyfrau sain. Ar hyn o bryd mae 182 o ddefnyddwyr Llyfrau Llafar yn ardal Caerdydd yn unig.

Aeth Julian Crowle o Dredegar, sy’n 35 oed ac yn dad i un plentyn amdani yn Hanner Marathon Caerdydd y llynedd. Fel rhywun sy’n cefnogi RNIB ers blynyddoedd lawer, mae Julian yn gofyn i’w gyd-redwyr wneud yr un peth. Dywedodd: “Rwy’n rhedeg dros RNIB Cymru am fy mod wedi gweld o lygad y ffynnon sut maen nhw’n cefnogi pobl â cholled golwg yng Nghymru. Rhedais i Farathon Llundain ac yna Hanner Marathon Caerdydd. Cofrestrwch i redeg Hanner Marathon Caerdydd eleni.”

Bydd rhedwyr RNIB yn derbyn crys t, pecyn codi arian a chefnogaeth gan godwr arian lleol RNIB.  Dywedodd Rheolwr codi arian Cymru RNIB Carol McKinlay: “Mae Hanner Marathon Caerdydd yn ras anhygoel ac yn un o’r rasys mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Mae’n hanfodol i unrhyw un sy’n hoffi rhedeg pellter gymryd rhan ynddi. Mae dros 106,000 o bobl yn byw gyda cholled golwg yng Nghymru a gallai’r arian rydych chi’n ei godi wneud y byd o wahaniaeth wrth ein helpu i ddarparu’r gwasanaethau sydd eu hangen yn ddybryd a chefnogaeth iddyn nhw.”

Gwybodaeth bellach

Ar gyfer awgrymiadau codi arian, ffurflenni noddi a deunyddiau, cysylltwch â Carol McKinley [email protected] neu ffoniwch 02920 828 590

Cynhelir Hanner Marathon Caerdydd ddydd Sul 1 Hydref 2017; i sicrhau eich lle gallwch gofrestru yn

http://www.cardiffhalfmarathon.co.uk/register/

Cefndir Llyfrau Llafar

Mae mwy o wybodaeth ynghylch sut i noddi Llyfr Llafar ar gael yn www.rnib.org.uk/sponsortalkingbooks

Os ydych chi’n cael trafferth darllen print, gall RNIB eich helpu i ddarganfod ffordd newydd o ddarllen gyda llyfrau sain. Tanysgrifiwch i’r Gwasanaeth Llyfrau Llafar - ffoniwch 0303 123 9999 neu e-bostio [email protected]

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn rnib.org.uk/sponsortalkingbooks