Sut y gallwn helpu

Ar hyn o bryd, mae dros 100,000 o bobl yng Nghymru sydd wedi colli eu golwg.

Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i ddiwallu anghenion pobl ddall ac â golwg rhannol yng Nghymru; o gymorth yn yr ysgol a'r coleg, i ddod o hyd i waith a byw'n annibynnol. Rydym yn gweithio i wneud pob diwrnod yn well i bobl sydd wedi colli eu golwg.

 

Plant a theuluoedd

Mae ein tîm Gwasanaethau Addysg a Phlant yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n ddall neu sydd â golwg rhannol, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol perthnasol i hyrwyddo cynhwysiant addysgol a chymdeithasol o ansawdd da.

Cymorth mewn clinigau llygaid

Mae ein Swyddogion Cyswllt Clinig y Llygaid yn gweithio mewn clinigau llygaid ledled Cymru. Maent yn rhoi gwybodaeth a chefnogaeth emosiynol ac ymarferol i gleifion clinig y llygaid sydd wedi cael diagnosis o golli golwg.

Help i fynd ar-lein

Rydym yn cynnal digwyddiadau am ddim ar draws Cymru i helpu chi datblygu’r sgiliau i ddefnyddio technoleg ar we yn hyderus.

I wybod mwy, chwiliwch am ddigwyddiad yn agos i chi.

Arlein Heddiw

There are lots of Online Today events happening across Wales

 

Ein gwasanaethau