Post date: 
Thursday, 7 February 2019
Category: 
Cymru

Cymuned amrywiol yw RNIB Connect sy’n cael ei harwain gan bobl ddall ac â golwg rhannol, sy’n tynnu ynghyd unrhyw un a effeithir gan golled golwg. Mae’n rhoi cyfle i bobl ddod at ei gilydd i gynorthwyo’i gilydd yn ogystal ag i gymdeithasu ac ymgyrchu dros newid.

Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan gyda RNIB Connect, gan gynnwys cyfarfod â phobl eraill wyneb yn wyneb neu ar-lein i rannu eich profiadau. Gallwch hefyd dderbyn y cylchgrawn chwarterol, Connect, ar ffurf hygyrch yn ogystal â gwrando ar radio a phodlediadau Connect.

Mae’n hawdd ymuno ac nid yw’n costio ceiniog. Ffoniwch 0303 123 9999 neu ewch i’n gwefan www.rnib.org.uk/connect

Os hoffech chi wybod mwy am Connect neu sut gallwch gymryd rhan, yna cysylltwch â ni:

Gemma Jones, Hwylusydd Cymunedol Canolbarth a Gorllewin Cymru. Ffoniwch 029 2082 8500 neu e-bostio [email protected].

Eleanor Rothwell, Hwylusydd Cymunedol De Cymru. Ffoniwch 029 2082 8500 neu e-bostio [email protected].