Mae'r lleisiau testun i lafar Cymraeg cyntaf sy'n swnio'n naturiol ar gael.

Man listening to headphone on sofa with headphones on and looking at tablet

Rydym wedi datblygu’r lleisiau yma gyda chwmni meddalwedd testun i lafar IVONA, diolch i arian gan Lywodraeth Cymru. Bydd y lleisiau yma yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg sy'n ddall ac â golwg rhannol. Am nad oedd 'llais' Cymraeg ar gael cyn hyn o’r un safon, ni fu'n bosibl i bobl sy'n dibynnu ar feddalwedd darllen sgrin ddefnyddio cyfrifiaduron i ddarllen gwefan, cyfnewid negeseuon e-bost na darllen neu ysgrifennu dogfennau yn Gymraeg.