Wales / Cymru

We work on behalf of over 100,000 people in Wales living with serious sight loss. Our services provide practical solutions to everyday challenges. We work in partnership with organisations across Wales to provide local services.

RNIB Cymru is Wales’ largest sight loss organisation. We provide a wide range of services and support to blind and partially sighted people across Wales, as well as campaigning for service improvements and to prevent avoidable sight loss.

We are committed to providing services and projects in both the Welsh and English language. We produce our key information bilingually, we employ dedicated Welsh speakers and we also have a voluntary Welsh Language Scheme. We are currently working on updating our Welsh language website. If you'd like to talk to someone in Welsh, please ask.

Mae RNIB Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau a phrosiectau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Rydym yn cynhyrchu deunydd allweddol dwyieithog, yn cyflogi siaradwyr Cymraeg ac mae gennym Gynllun Iaith Gymraeg gwirfoddol. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar ddiweddaru ein gwefan Gymraeg. Os hoffech chi siarad â rhywun yn Gymraeg, gofynnwch.

Contact us

You can contact us at RNIB Cymru, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, CF10 1BR, telephone: 029 2082 8500 or email: cymru@rnib.org.uk

Sign up to our enewsletter

Keep up to date with all the latest news from RNIB Cymru

Sign up now

Our services