Canolfan Trawsgrifio Caerdydd

Boed y lle hudolus y mae’ch hoff lyfr yn arfer mynd â chi yno, neu atgofion arbennig sy’n cael eu cloi mewn llythyrau neu gyfnodolion nad ydych chi’n gallu
eu darllen bellach, rydyn ni’n deall pwysigrwydd a phŵer y gair ysgrifenedig a pha mor anodd mae’n gallu bod i chi ddarllen yr hyn rydych chi eisiau, pan
fyddwch eisiau.
 
Mae bywyd bob dydd yn llawn print a gall yr anallu i ddarllen hyn gyflwyno rhwystrau sylweddol i arwain bywyd annibynnol. Gall ein tîm helpu i gael gwared
ar y rhwystrau hyn. Drwy gymryd eich print a’i drosi i fformat gallwch chi ei ddarllen eich hun, gallant eich helpu chi i gadw mewn cysylltiad gyda’ch cymuned
leol, parhau i fynychu grwpiau cymdeithasol a gweithgareddau, mwynhau eich hoff hobi, neu ehangu eich gorwelion drwy addysg neu deithio.

Pa fformatiau ydyn ni’n cynnig?

 
• Sain mewn llais dynol neu lais synthetig a gynhyrchir yn ddigidol,
ar CD, CD Daisy, neu fel ffeil mp3
• Braille
• Print bras a phrint mawr
• Testun electronig
• Diagramau a delweddau cyffyrddol
• Cerddoriaeth ddalen a sgorau cerddorol hygyrch – Erwydd nodiant a addaswyd
 
Faint mae’n costio?
 
Cynigir y gwasaneth am ddim nawr ond cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth os
gwelwch yn dda!
 
Mae’r tîm Trawsgrifio Personol yn Ivybridge yn cynnig cyngor ac arweiniad ar y
ffordd orau o ddarparu’r hyn rydych chi ei angen.
 
Ffoniwch nhw ar 01752 690092
neu ebostiwch [email protected] a byddant yn eich helpu
drwy’r broses gyfan.
 
Os ydych chi’n byw yng Nghymru, neu angen trawsgrifio yn Gymraeg,
gall ein tîm Trawsgrifio Caerdydd helpu. Cysylltwch â nhw drwy ebostio
[email protected] neu drwy ffonio 029 2082 8540.