Coronafirws a gwybodaeth hygyrch ar-lein

Wrth i Lywodraethau ar draws y DU, swyddogion iechyd a phobl busnes ymrafael gyda’r coronafirws yn lledaenau, mae’n dangos mor bwysig ydi gwybodaeth a chyfathrebu hygyrch er mwyn i bawb wybod sut i gadw eu hunain a’u cymunedau yn saff. 

Mae un mewn pump sydd yn 75 ac yn hyn wedi colli eu golwg ac mae gan lawer o fobl dall ac pobl sydd yn rhannol ddall gyflyrau eraill ar y cyd. Mae felly yn hanfodol fod gwybodaeth ynglŷn ag newidiadau mewn polisi, gweithdrefnau neu cyngor yn hygyrch gan roi’r cyfle orau i’r wybodaeth gyrraedd y rhai sydd mewn perygl fwyaf gan y firws.

Mae’r holl gyrff cyhoeddus mewn sefyllfa o bwysau uchel sydd yn newid yn gyflym, ble mae gwybodaeth hanfodol yn gorfod cael ei gyfathrebu yn gyflym iawn. Call hyn arwain at gyfathrebiadau beidio mynd trwy’r prosesau arferol a’r gwiriadau hygyrchedd cywir. 

Be ddylai darparwyr gwasanaeth a chyrff cyhoeddus fod yn ei wneud?

Yng Nghymru, dylai’r GIG fod yn dilyn y Safonau Cymru Gyfan ar gyfer dulliau Cyfathrebu a Gwybodaeth Hygyrch i Bobl sydd wedi Colli Defnydd eu Synhwyrau yn darparu gwybodaeth yn y fformat mae y mae pobl yn ei ffafrio. 

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb hefyd yn gorfodi pob darparwr gwasanaeth  i wneud “addasiadau rhesymol” i gefnogi pobl anabl, gan gynnwys darparu gwybodaeth “mewn fformat hygyrch”.

Mae hyn yn golygu bod gwybodaeth ar-lein yn gallu cael ei ddarelln yn hawdd gyda gosodiadau defnyddiwr arferol, meddalwedd chwyddwydr a darllenwyr sgrin. Defnyddiwch gyngor yr RNIB er mwyn sicrhau bod eich gwybodaeth ar-lein yn hygyrch and dilynwch y dolenni am ganllawiau pellach. 

Cyngor cyflym ar gyfer hygyrchedd digidol

 • Defnyddiwch benawdau wedi eu fformatio, i helpu darllenwyr sgrin i nafigeiddio eich dogfen neu gwefan.
   
 • Peidiwch â defnyddio delweddau testun i gyfleu gwybodaeth gan na all rhain cael eu darllen gan meddalwedd ddarllenwyr sgrin.
   
 • Sicrhewch gall maint testun cael ei newid yn ogystal a lliwiau’r testun a’r cefndir i gyd fynd gyda be mae’r defnyddwyr yn ei ffafrio er mwyn ei darllen.
   
 • Sicrhewch fod dolenni wedi eu hysgrifennu i ddisgrifio’r ddogfen neu’r adnodd y maent yn ceisio danfon i’r defnyddiwr.
   
 • Sicrhewch fod y gwybodaeth neu y fideos yn cyfleu’r un wybodaeth yn y troslais sain ag y lluniau ar y sgrin.
   
 • Defnyddiwch disgrifwyr delwedd i rannu gwybodaeth sydd yn cael ei roi mewn delwedd neu llun.
   
 • Sicrhau bod holl gynnwys bod modd ei lawrlwytho (Word neu PDF) yn cael ei wneud yn hygyrch.

Adnoddau Pellach

Gall RNIB eich cynorthwyo i sicrhau bod eich cyfathrebiadau mor hygyrch â phosib i bobl ddall a phobl sydd wedi collie eu golwg. Cysylltwch gyda'r tîm RNIB Business ar 01733 375 370 neu i ddarganfod mwy defnyddiwch y dolenni isod.

Canllawiau a cymorth

Polisi a chanllawiau

Understanding accessibility requirements for public sector bodies 

The Equality Act