Grŵp trawsbleidiol golwg

Grŵp trawsbleidiol golwg

Mae’r Grŵp Trawsbleidiol Golwg yn dwyn ynghyd Aelodau Cynulliad, sefydliadau sy’n ymwneud â iechyd y llygaid a cholli golwg, a phobl ddall a rhannol ddall.

Mae’r grŵp yn darparu’r wybodaeth a’r gefnogaeth sydd eu hangen ar yr aelodau i weithredu fel hyrwyddwyr dros y sawl sy’n colli’u golwg gan godi ymwybyddiaeth ar draws y Cynulliad Cenedlaethol ynghylch y materion y mae pobl sy’n colli’u golwg yn eu hwynebu. Gellir gweld manylion aelodaeth y grŵp, y cofnodion, adroddiadau blynyddol a datganiadau ariannol ar gyfer y grŵp ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru: http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgOutsideBodyDetails.aspx?ID=488

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â [email protected] neu ffoniwch 029 2082 8500.