Shop RNIB Cyfrannwch nawr

Pontio

Os ydych chi dal yn yr ysgol, yn meddwl am goleg, gwaith gwirfoddol neu gyflogaeth – rydym yma i helpu.

Llun: Grŵp o blant ysgol yn chwarae gyda phêl cyffyrddol

Rydym yn yn cefnogi pobl ifanc sydd â cholled golwg ar eu taith o addysg i gyflogaeth.

Ein Gwasanaeth Pontio

Rydym yn yn cefnogi pobl ifanc wrth iddynt symud drwy:

  • ysgol
  • chweched dosbarth ac addysg bellach
  • coleg preswyl
  • prifysgol
  • gwaith gwirfoddol
  • cyflogaeth.

Mae ein Gwasanaeth Pontio yn cynnig amrywiaeth o gyngor a chymorth i bobl ifanc 14 i 25 oed gan gynnwys:

  • cefnogaeth gyda phontio o'r ysgol i goleg neu brifysgol
  • help gyda chynllunio addysg yn y dyfodol
  • helpu i gael mynediad at gyflogaeth, hyfforddiant a chyfleoedd gwirfoddol.

Cyhoeddiadau defnyddiol

Cysylltwch â’n Gwasanaeth Pontio

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am y gwaith pontio rydym yn ei wneud, cysylltwch â’n prif swyddfa ar 029 2082 8500, neu drwy anfon e-bost i ni ar [email protected]