Shop RNIB Cyfrannwch nawr

Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru

Os ydych chi'n ei chael yn anodd gweld pethau, hyd yn oed wrth wisgo'r sbectol gywir, efallai bod gennych olwg gwan.

Ledled Cymru, gall optometryddion stryd fawr lleol sydd wedi’u hyfforddi yn arbennig, ac optegwyr dosbarthu, roi presgripsiynu am ddim ar gyfer:

  • Chwyddwydrau
  • Lampau
  • Sbectol arlliw
  • Cyngor arbenigol
  • Cyfeirio at gymorth arall

I ddod o hyd i’ch ymarferwr Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru achrededig agosaf ewch i:

www.eyecare.wales.nhs.uk