Polisi

Mae RNIB Cymru yn ymgyrchu er mwyn sicrhau bod gwleidyddion yn ymwybodol o anghenion pobl sydd â phroblemau gweld yng Nghymru, bod Llywodraeth Cymru yn deall yr anghenion hyn a bod gwaith y pleidiau gwleidyddol yn dangos ystyriaeth o’r anghenion hyn.

Ymateb i ymgynghoriadau

Er mwyn dylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth, rydyn ni’n ymateb yn rheolaidd i ymgynghoriadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru a chyrff perthnasol eraill. Gallwch lawrlwytho rhai o’n hymatebion diweddaraf i ymgynghoriadau yma:

Strategaeth Golwg Cymru

Daw Strategaeth Golwg Cymru â sefydliadau ynghyd sy’n rhannu diddordeb ym maes iechyd y llygaid a cholli golwg, er mwyn cytuno ar gyfres o gyd-amcanion gan amlinellu sut y bydd modd eu cyflawni dros y pedair blynedd nesaf. Daw’r cynllun gweithredu cyfredol i ben yn 2018 a gellir ei lawrlwytho yma: