Sut gallwch chi gymryd rhan?

 

Payroll giving is one of the easiest ways to give to RNIB and support blind and partially sighted people.

Gallwch ymuno â ni yn y gwaith a wnawn i gynorthwyo pobl ddall a rhannol ddall. Gallech chi’n helpu ni i ymgyrchu dros fyd tecach i bobl ddall a rhannol ddall drwy ymuno â’n Rhwydwaith Cefnogwyr Ymgyrchoedd; gallech ymuno ag RNIB Connect; neu gallech chi wirfoddoli gyda ni.

Hoffech chi fod yn gefnogwr i ymgyrchoedd RNIB Cymru?

Mae llawer ohonoch chi eisoes yn ymgyrchu’n frwd yn eich ardaloedd lleol, drwy herio gwasanaethau lleol o ran eu hygyrchedd, drwy ysgrifennu llythyron i’ch papurau lleol, neu drwy siarad â’ch gwleidyddion lleol.

Mae RNIB Cymru yn ymgyrchu dros wella gwasanaethau i bobl ddall a rhannol ddall, ac i geisio sicrhau nad yw pobl yn colli eu golwg yn y lle cyntaf. Rydyn ni’n gweithio gyda gwleidyddion a llunwyr polisi er mwyn dylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau ac arferion ar lefel leol a chenedlaethol, a hynny ar amrywiaeth o faterion, o leihau amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau opthalmoleg, i sicrhau bod mwy o ddatganiadau sain ar fwy o fysiau.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn unrhyw un o’r gweithgareddau canlynol, bydden ni wrth ein boddau yn clywed gennych:

·        Cwrdd â gwleidyddion neu ddarparwyr gwasanaethau lleol

·        Cymryd rhan mewn digwyddiadau ymgyrchu yng Nghymru

·        Siarad â’r wasg

·        Helpu gydag arolygon

Anfonwch e-bost atom: [email protected], neu ffoniwch ar 029 2082 8500.

Os hoffech chi dderbyn ein cylchlythyr ymgyrchu, gallwch gofrestru yma. Mae ein cylchlythyron ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.