Os ydych yn yr ysgol o hyd, yn ystyried mynd i'r coleg, gwneud gwaith gwirfoddol neu wneud cais am swydd - rydym yma i helpu.

Rydym yn cefnogi pobl ifanc sydd wedi colli eu golwg ar eu taith o addysg i gyflogaeth.

Ein Gwasanaeth Pontio

Rydym yn cefnogi pobl ifanc wrth iddynt symud ymlaen drwy'r canlynol:

  • ysgol
  • y chweched dosbarth ac addysg uwch
  • coleg preswyl
  • prifysgol
  • gwaith gwirfoddol
  • cyflogaeth.

Mae ein Gwasanaethau Pontio yn cynnig amrywiaeth o gyngor a chymorth i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed, gan gynnwys

  • cymorth â'r cyfnod pontio o'r ysgol i'r coleg neu brifysgol
  • cymorth i gynllunio ar gyfer addysg yn y dyfodol
  • cymorth i gael mynediad at waith, hyfforddiant a chyfleoedd i wirfoddoli.

Cyhoeddiadau defnyddiol (Saesneg)

Cysylltwch â'n Gwasanaeth Pontio

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwaith pontio rydym yn ei wneud, cysylltwch â'n prif swyddfa ar 029 2082 8500 neu anfonwch e-bost atom yn [email protected].