Mae cwpl o Sir Gaerfyrddin yn taro hanner miliwn ar gyfer Apêl Stamp

Post date: 
Friday, 23 August 2019
Category: 
Cymru
Rhian and Kevin collecting stamps for RNIB

Mae cwpl o Sir Gaerfyrddin wedi casglu dros hanner miliwn o stampiau i gefnogi Apêl Stamp RNIB.

Dechreuodd Rhian Rowcliffe, 58, a Kevin Rowcliffe, 62, y ddau o Bencader, gasglu stampiau ar gyfer yr elusen yn 2016 yn dilyn cyfnod y Nadolig.

Mae apêl stampiau RNIB yn ein helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl sydd â golwg rhannol ledled y DU. Gwerthir stampiau yn ôl pwysau a chodir £20 y cilogram. 

Nod y cwpl i ddechrau oedd casglu 10,000 o stampiau ond collon cyfrif ar ôl cyrraedd y marc hanner miliwn.

Penderfynodd Rhian a Kevin gefnogi RNIB Cymru ar ôl i’w mab Mathew gael ei gofrestru’n ddall yn 21 oed. Cafodd Mathew ddiagnosis o Niwropathi Optig Etifeddol Leber, cyflwr sy’n achosi colli golwg ganolog yn sydyn.

Derbyniodd Mathew, sydd bellach yn 25, gyngor ar sicrhau cefnogaeth Mynediad i'r Gwaith a chyngor cyfreithiol yn dilyn ei ddiagnosis.

Ers hynny, mae wedi codi dros £ 9,000 i'r elusen trwy gymryd rhan mewn awyrblymio a rhedeg Marathon Llundain a Hanner Caerdydd ddwywaith gyda'i frawd Huw fel tywysydd.

Gofynnodd y cwpl yn gyntaf i ffrindiau a theulu roi stampiau o’u cardiau Nadolig, ond buan y lledaenodd y gair wrth i bobl o bob dros Gymru ddechrau anfon eu stampiau i helpu. Fe roddodd y Clwb Ffermwyr Ifanc, yr oedd Mathew yn aelod ohono, dros 150,000 o stampiau i'r achos.

Meddai Rhian: “Roeddem ni i gyd wedi ein difetha’n llwyr pan gollodd Mathew ei olwg. Nid oeddem yn gwybod ble i droi fel teulu, ond roedd llinell gymorth a thîm RNIB yn achubiaeth i bob un ohonom. Roeddem am wneud rhywbeth i'w roi yn ôl ac roedd llawer o bobl ym Mhencader eisiau helpu hefyd.

“Mae’r gefnogaeth a gawsom gan ffrindiau, teulu a’r gymuned wedi bod yn anhygoel. Cyrhaeddais y pwynt lle byddwn yn cyrraedd y gwaith ac yn dod o hyd i fagiau o stampiau ar fy nesg. Mae rhai pobl yn dod â phump neu chwech i mi, mae rhai pobl yn dod â miloedd, ond mae pob stamp yn cyfrif.

“Mae casglu stampiau wedi bod yn ffordd hawdd a hwyliog o godi arian at elusen sydd wedi cynnig cymaint o help a chefnogaeth inni trwy gydol taith Mathew ac rydym mor ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoi.”