Shop RNIB Cyfrannwch nawr

News (Welsh)

Find the latest news about RNIB's campaigns, events, services and much more and discover how we're working to support blind and partially sighted people across the UK.

A young man standing at a bus stop reading information on a red smartphone.
A young man standing at a bus stop reading information on a red smartphone.

Filters

Dewiswch opsiwn i hidlo'r rhestr erthyglau yn ôl math o newyddion
Dewiswch opsiwn i hidlo'r rhestr erthyglau yn ôl pwnc newyddion
Dewiswch opsiwn i hidlo'r rhestr erthyglau yn ôl lleoliad y newyddion
Ailosod hidlwyr

Dangos canlyniads

Profiad rygbi nodedig Mona gyda’r Gweilch

Fe roddodd Mona Jethwa, Rheolwr Ymgysylltu â Rhanddeiliaid Trydydd Sector yr RNIB, gynnig ar rygbi VI gyda chynllun rygbi cymunedol diweddaraf y Gweilch yng Nghymru.

Wedi postio Dydd Mawrth, 5 Medi 2023 News type: Blog

RNIB Cymru yn lansio adroddiad effaith blynyddol am y tro cyntaf

Dyma Gyfarwyddwr RNIB Cymru, Ansley Workman, yn amlygu ein gwaith gwych yng Nghymru dros y 12 mis diwethaf.

Wedi postio Dydd Llun, 17 Gorffenaf 2023 News type: News story

Helen, sy’n raddedig, yn disgrifio sut bu’n astudio wrth fyw gyda cholled golwg

Mae mam-gu o Abertawe sydd â cholled golwg wedi graddio o'r Brifysgol Agored yng Nghymru gyda BSc (Anrh) mewn Troseddeg a Seicoleg.

Wedi postio Dydd Mercher, 12 Gorffenaf 2023 News type: News story

Digwyddiad yr RNIB i nodi blwyddyn o’r prosiect Ffrindiau Golwg

Mae'r rhan fwyaf ohonom ni eisoes yn gwybod y gall ein golwg newid a gwaethygu gydag oedran. Ond faint ohonom ni sy'n gwybod sut i adnabod arwyddion colled golwg a chynnig y math cywir o gefnogaeth?

Wedi postio Dydd Mawrth, 15 Mehefin 2021 News type: News story

Mam o Gaerffili’n wynebu her Cyfeillion Marathon

Mae Emma Arnold o’r Hengoed, sy'n fam i ddau o blant, wedi cofrestru i redeg 26.2 milltir i gefnogi pobl ddall ac â golwg rhannol ledled Cymru.

Wedi postio Dydd Mawrth, 20 Ebrill 2021 News type: News story

Eich canllaw poced i bleidleisio yn etholiadau’r Senedd 2021

Bydd etholiadau Senedd Cymru yn cael eu cynnal ar draws y wlad ar 6 Mai. Mae hwn yn gyfle hollbwysig i leisio'ch barn.

Wedi postio Dydd Llun, 12 Ebrill 2021 News type: News story

Pobl ddall ac â golwg rhannol yn cael eu “hanghofio” wrth gyflwyno brechlyn COVID yng Nghymru

Ar ddechrau'r flwyddyn, gofynnwyd i Fwrdd Brechu COVID Llywodraeth Cymru a'r holl fyrddau iechyd ystyried dau beth wrth gyflwyno rhaglen frechu’r coronafeirws yng Nghymru:

Wedi postio Dydd Iau, 25 Mawrth 2021 News type: News story

Llyfrau hygyrch am ddim i blant yng Nghymru ar gyfer Diwrnod Llyfr y Byd

Gall cael gafael ar lyfrau, cylchgronau a thestun arall mewn amrywiaeth o fformatau fod yn achubiaeth i bobl o bob oed sy'n byw gyda chyflyrau llygaid.

Wedi postio Dydd Mercher, 3 Mawrth 2021 News type: News story

Blog Ansley: Pam rydyn ni’n galw am i bob gwybodaeth fod yn hygyrch

Ydych chi erioed wedi gorfod gofyn i ffrind, cymydog, gofalwr neu’ch plentyn ddarllen canlyniadau prawf ysbyty neu lythyr apwyntiad drostoch chi?

Wedi postio Dydd Iau, 25 Chwefror 2021 News type: Blog