Llyfrau hygyrch am ddim i blant yng Nghymru ar gyfer Diwrnod Llyfr y Byd

Post date: 
Wednesday, 3 March 2021
Category: 
Cymru
A girl at home reading using a tablet

Gall cael gafael ar lyfrau, cylchgronau a thestun arall mewn amrywiaeth o fformatau fod yn achubiaeth i bobl o bob oed sy'n byw gyda chyflyrau llygaid.

Rydym yn credu y dylai pawb allu darllen llyfrau cyffrous, ysbrydoledig mewn fformat sy'n gweddu orau iddynt hwy.

Mae hyn yn arbennig o bwysig i blant a phobl ifanc sydd efallai'n cydio yn eu llyfr cyntaf. Gall un stori dda gael effaith enfawr, gan helpu plentyn i ddatblygu angerdd gydol oes dros ddarllen.

Dyma pam ein bod yn dathlu Diwrnod Llyfr y Byd drwy roi miloedd o lyfrau mewn braille a fformatau sain i blant â cholled golwg ledled Cymru.

Nod y detholiad o 13 teitl yw cefnogi cenhadaeth Diwrnod Llyfr y Byd o roi llyfr ei hun i bob plentyn a pherson ifanc.

Mae'r teitlau'n cynnwys llyfr Cymraeg, Ha Ha Cnec, gan y darlunydd o Gaerdydd, Huw Aaron, sy'n llawn jôcs a chartwnau.

Yn cael ei drefnu gan UNESCO, mae Diwrnod Llyfr y Byd yn cael ei ddathlu mewn mwy na 100 o wledydd ledled y byd, a 2021 yw’r 24ain flwyddyn o ddathliadau.

Mae trefnwyr Diwrnod Llyfr y Byd yn annog rhieni, plant a phobl ifanc o bob oed i dreulio o leiaf 10 munud y dydd yn rhannu llyfr gyda'i gilydd ac yn dathlu darllen er pleser, gan helpu i hyrwyddo lles i bawb.

Dywed ein Cyfarwyddwr Ansley: "Rydyn ni’n falch iawn o gefnogi Diwrnod Llyfr y Byd eleni. Gall darllen agor byd o bosibiliadau a gwella'r dychymyg, a dyma pam ei bod mor bwysig i bob plentyn (ac oedolyn) allu mwynhau llyfrau o'u dewis.

"Mae'r fersiynau braille a sain o lyfrau rydyn ni wedi'u creu yn sicrhau bod plant dall ac â golwg rhannol yn gallu darganfod y straeon hyn yn union fel unrhyw blentyn arall a rhannu'r cyffro ar Ddiwrnod Llyfr y Byd eleni."

Dyma’r teitlau sydd ar gael:

 • Ha Ha Cnec gan Huw Aaron
 • There’s a Wolf in Your Book gan Tom Fletcher
 • What the Ladybird Heard (Sgript Drama) gan Julia Donaldson
 • Gigantosaurus: Dino-Spot gan Jonny Duddle
 • Luna Loves World Book Day gan Joseph Coehlo
 • Protect the Planet gan Jess French
 • Football School gan Alexander Bellos a Ben Lyttleton
 • Planet Omar: Operation Kind gan Zanib Mian
 • The River Whale gan Sita Brahmachari
 • Skysteppers gan Katherine Rundell
 • Little Badman and the Radioactive Samosa gan Humza Arshad a Henry White
 • Skulduggery Pleasant: Apocalypse Kings gan Derek Landy
 • Killjoy gan Holly Jackson

I hawlio llyfr am ddim mewn braille neu fformat sain (DAISY CD), ffoniwch ein llinell gymorth ar 0303 123 9999 neu e-bostio [email protected] Bydd y llyfrau ar gael am ddim tan 31 Mawrth 2021.