Beth am i’ch llyfrau ‘Dolig lefaru drwy RNIB Cymru!

Post date: 
Wednesday, 28 December 2016
Category: 
Cymru

Gawsoch chi’ch hoff lyfr fel anrheg Nadolig? Hunangofiant difyr, nofel gyffrous, ryseitiau blasus?

Os felly, cofiwch am oedolion neu blant sydd naill ai’n ddall neu â cholled golwg. Lleiafrif mawr o’r llyfrau sy’n cael eu cyhoeddi yn y Deyrnas Unedig sydd ar ffurf hawdd ei ddarllen.

Mae’r RNIB yn gweithio’n galed i geisio llenwi’r bwlch. Y llyfrgell sain ‘llyfrau llafar’, yn rhad ac am ddim i aelodau, yw’r mwyaf yn Ewrop gyda dros 25,000 o deitlau.

Mae Llyfrau Llafar yn cynnig cysylltiad hollbwysig â'r byd mawr y tu allan i bobl ddall a rhannol ddall. Mae gan Lyfrau Llafar 6,034 o gwsmeriaid, ac mae dros 106,000 o bobl wedi colli eu golwg yng Nghymru.

Meddai Rheolwr Canolfan Drawsgrifio'r RNIB, Emma Jones: "I lawer o blant ac oedolion sydd wedi colli eu golwg, dydy mwynhau llyfrau ddim yn beth hawdd. Yn yr RNIB rydyn ni'n teimlo'n gryf bod darllen yn gallu newid bywydau pobl ddall a rhannol ddall.

"Mae'r RNIB yn gallu denu enwau uchel eu proffil i weithio yn ein stiwdios proffesiynol fel adroddwyr, ac rydyn ni'n falch o allu cynhyrchu cynnwys o'r safon uchaf. Rydyn ni wrth ein boddau yn gallu gwella bywydau pobl sydd wedi colli eu golwg drwy ein recordiadau."

Ond mae’r gost yn £2,500 i recordio bob teitl newydd gydag adroddwyr proffesiynol, a £1,500 ar gyfer llyfr plant. Mae’r RNIB felly yn dibynnu ar unigolion a grwpiau o gyfeillion, teuluoedd a chyd-weithwyr i godi arian.

Meddai Carol McKinlay, Rheolwr Codi Arian Dalgylch yr RNIB: "Rydyn ni'n gwybod bod ein Llyfrau Llafar yn gweddnewid bywydau pobl ddall a rhannol ddall. Ond mae angen cefnogaeth arnon ni ar frys er mwyn ehangu'n llyfrgell a sicrhau bod hyd yn oed rhagor o bobl sydd wedi colli eu golwg yn cael mwynhau darllen.

"Rydyn ni'n gobeithio y bydd pobl a busnesau yn cael eu hysbrydoli i noddi Llyfr Llafar a'n helpu ni i newid y stori."

Mae'r RNIB yn galw ar unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau i noddi Llyfr Llafar drwy greu tudalen ar wefan JustGiving gyda tharged o £2,500 ar gyfer llyfr oedolion neu £1,500 ar gyfer llyfr i blant.

Mae'r RNIB yn cynhyrchu o leiaf 25 o Lyfrau Llafar Cymraeg o'u stiwdios yng Nghaerdydd bob blwyddyn. Mae Llyfrgell yr RNIB hefyd yn cynnig amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gyfer oedolion a phlant mewn braille ac mewn print bras. I gael gwybod rhagor am Lyfrgell yr RNIB neu i gofrestru i gael Llyfrau Llafar cysylltwch â Llinell Gymorth yr RNIB drwy ffonio 0303 123 9999, neu ewch i www.rnib.org.uk.

I noddi Llyfr Llafar, neu i ddysgu rhagor, ewch i www.rnib.org.uk/sponsortalkingbooks