Gwirfoddolwr RNIB Cymru wrth ei bodd yn helpu pobl ddall a rhannol ddall

Post date: 
Friday, 2 June 2017
Category: 
Cymru

Ar ôl colli ei gŵr a darganfod bod ganddi nam ar ei golwg, teimlai Peggy Walters o Abertawe bod angen cymorth arni. Roedd hi hefyd yn meddwl tybed beth allai hi ei wneud i lenwi'r bwlch a adawyd gan ei gŵr. Roedd RNIB newydd ddechrau grŵp yn y llyfrgell, a meddyliodd Peggy pam lai?

"Rwy'n hoffi sgwrsio a gwneud ffrindiau newydd. Mae gwneud ffrindiau newydd yn eich saithdegau yn brofiad gwych! Yn fuan ar ôl ymaelodi ag RNIB fe ddechreuais i wirfoddoli".

Mae swyddi gwirfoddol Peggy hyd yma yn cynnwys Gweinyddwr Swyddfa, Cyfeillio Ffôn a helpu gyda'r Grwpiau Cymorth a'r Grwpiau Cymdeithasol.

"Rydw i wrth fy modd yn treulio amser gyda phobl ac yn cymryd pobl o dan fy adain. Mae darganfod eich bod yn ddall neu'n rhannol ddall yn gallu bod yn ergyd i'ch hyder, rwy'n teimlo ei bod hi mor bwysig helpu ac annog pobl i beidio rhoi'r gorau iddi".

Mae Peggy nid yn unig yn helpu eraill drwy wirfoddoli, mae gwirfoddoli hefyd wedi rhoi bywyd cymdeithasol bywiog iddi hi.

"Dim ond yr wythnos yma, rydw i wedi bod i nofio, rydw i wedi i'r clwb llyfrau ac rydw i wedi bod i Grŵp Llywio Abertawe rydw i'n rhan ohono ar gyfer pobl â nam ar eu golwg".

Y peth gorau am wirfoddoli ym marn Peggy yw gweld newid cadarnhaol mewn pobl eraill.

"Mae gweld pobl oedd yn eitha swil rai misoedd yn ôl yn dechrau dod allan o'u cragen yn brofiad anhygoel!"

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gydag RNIB Cymru, ewch i https://www.rnib.org.uk/volunteering

  Cysylltwch â Richard Timothy, Rheolwr Cyfathrebu Dwyieithog, ar 02920 828563 neu [email protected].