Gwirfoddolwr RNIB yn creu byd o lyfrau i bobl ddall a rhannol ddall

Post date: 
Friday, 2 June 2017
Category: 
Cymru

Mae Hywel Rees wedi bod yn gwirfoddoli gydag RNIB Cymru ers pedair blynedd, ac mae'n Ddarllenydd Stiwdio yng Nghaerdydd. Mae Darllenwyr Stiwdio yn darllen ac yn recordio llyfrau, cylchgronau a chylchlythyrau y gall pobl ddall a rhannol ddall wrando arnynt.

Mae bywyd yn llawn ysgrifen, ac mae methu darllen yn gallu bod yn rhwystr sylweddol i bobl o ran byw bywyd annibynnol. Mae'r tîm yng Nghaerdydd yn helpu i chwalu'r rhwystrau yma.

Meddai Hywel: "Roeddwn i wedi gorffen gwaith cyflog, ac roeddwn i am wneud rhywbeth gwahanol. Fe gwrddais i ag Emma a'r tîm yn RNIB a dechrau arni yn gwirio'r sain oedd wedi ei recordio. Erbyn hyn rwy'n ddarllenydd stiwdio sy'n golygu darllen amrywiaeth o lyfrau ar lafar, llyfrau na fyddwn i byth wedi dewis eu darllen fel arall, sy'n brofiad diddorol iawn."

"Mae pobl yn anfon ceisiadau i mewn ar sail beth hoffen nhw wrando arno, ac rwy'n gallu gwireddu hynny iddyn nhw. Rydw i wrth fy modd."

"Rydw i wedi dysgu sgiliau newydd ac wedi magu hyder drwy wneud rhywbeth nad o'n i'n gwybod y gallwn i ei wneud. Fe ddechreuais i arni yn gwirio gwaith pobl eraill, ac erbyn hyn rwy'n rhan o dîm bywiog iawn".

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gydag RNIB Cymru, ewch i https://www.rnib.org.uk/volunteering

Cysylltwch â Richard Timothy, Rheolwr Cyfathrebu Dwyieithog, ar 02920 828563 neu [email protected].