Gwirfoddolwraig Sefydliad y Deillion Caerdydd eisiau rhoi rhywbeth yn ôl

Post date: 
Friday, 9 June 2017
Category: 
Cymru

A hithau'n dod o Gernyw yn wreiddiol ond yn byw yng Nghymru erbyn hyn, dechreuodd Roz sy'n 58 oed wirfoddoli gyda Sefydliad y Deillion Caerdydd yng ngwanwyn 2016.

Cafodd Roz ddiagnosis o ddirywiad maciwlaidd bedair blynedd a hanner yn ôl, ac ar ôl cael cymorth gan y Gymdeithas Faciwlaidd, penderfynodd yr hoffai hi roi rhywbeth yn ôl.

"Dylunydd gwe o'n i, ac fe newidiais i fy swydd oherwydd y cyflwr ar fy llygaid. Fe ddes i ar draws Michelle sy'n gweithio i Sefydliad y Deillion pan o'n i gyda'r grŵp Maciwlaidd oedd yn cwrdd bob mis. Fe benderfynais i fynd yn Arddangoswr Tywys Teclynnau ac rydw i hefyd yn rhoi help llaw gyda gwahanol grwpiau sy'n cwrdd yn fisol."

Mae Roz nid yn unig yn ymgymryd â'r swyddi uchod, mae hi hefyd yn athrawes ioga a meddwlgarwch.

"Mae'r ddau beth wedi bod yn amhrisiadwy i fi o ran fy helpu i i ymdopi â'r triniaethau a'r effeithiau seicolegol sy'n dod gyda cholli golwg. Erbyn hyn rydw i'n cynnal dosbarth Ioga Cadair bob mis ac rydw i wedi gwneud cais i fod yn Ddarllenydd Stiwdio gyda'r RNIB. Rydw i wir yn edrych ymlaen at gael cychwyn yr hyfforddiant."

"Rydw i'n credu bod angen i chi ganfod swydd sy'n gweddu i'ch personoliaeth a'ch sgiliau chi. Rydw i wir yn mwynhau gweithio gyda phobl, ac mae mor fuddiol cael cwrdd â phobl sy'n profi'r un problemau. Rydyn ni'n dysgu cymaint gan ein gilydd."

Mae Sefydliad y Deillion Caerdydd yn cynnal dosbarthiadau a grwpiau anhygoel, ac maen nhw'n gymorth mawr i'w haelodau. Mae colli'ch golwg yn gallu bod yn brofiad sy'n eich ynysu chi, felly mae'n hyfryd gweld cymaint o bobl yn dod i'r cyfarfodydd. Mae'n gymuned groesawgar a gwresog iawn."

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda Sefydliad y Deillion Caerdydd ewch at http://www.cibi.co.uk neu gydag RNIB Cymru ewch ai https://www.rnib.org.uk/volunteering

Cysylltwch â Richard Timothy, Rheolwr Cyfathrebu Dwyieithog, ar 02920 828563 neu [email protected]