Rhian yn gwirfoddoli er cof am ei mam

Post date: 
Friday, 2 June 2017
Category: 
Cymru

Mae Rhian Jones, sydd o'r Barri erbyn hyn, ond yn wreiddiol o Frynaman yn gwirfoddoli gydag RNIB Cymru fel 'darllenydd stiwdio yn yr iaith Gymraeg'.

Ar ôl lleihau ei horiau gweithio, roedd Rhian yn chwilio am ffyrdd o ddefnyddio ei hamser sbâr ac fe ddewisodd wneud gwaith gwirfoddol:

"Yn ei blynyddoedd olaf roedd fy mam yn colli ei golwg, ac rwy'n cofio ei gofid ei bod wedi gorfod rhoi'r gorau i ddarllen, felly fe edrychais i ar wefan RNIB Cymru i weld a oedd unrhyw ffordd y gallwn i helpu pobl sy'n cael trafferth gweld.

"Erbyn hyn rydw i wedi bod yn wirfoddolwr ers rhyw ddwy flynedd, ac mae'r gwaith yn golygu darllen amrywiaeth mawr o ddeunydd darllen, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Rydw i wedi darllen llyfrau plant, llyfrau oedolion a chylchgronau am bob math o bynciau.

"Rydw i'n mwynhau'r cyfle i gael darllen pethau na fyddwn i'n eu darllen fel arall, ac mae'n ehangu fy ngorwelion yn sicr. Rydw i hefyd yn mwynhau ymweld â swyddfa Caerdydd a dysgu rhagor am waith yr RNIB a chael gwneud ffrindiau newydd ar yr un pryd.

Rwy'n gobeithio bod fy ngwaith yn gwneud gwahaniaeth i bobl sy'n methu cymryd rhan yn un o bleserau bywydcael gwybodaeth neu ymlacio drwy ddarllen. Fel cyn-athrawes, rwy'n gwybod am y llawenydd sy'n dod i blant bach pan fyddan nhw'n dod yn "ddarllenwyr" am y tro cyntaf, ac rwy'n gobeithio fy mod yn galluogi pobl ddall a rhannol ddall i brofi'r un llawenydd.

"Rydw i'n cael teimlad o foddhad o fod wedi "gwneud job iawn ohoni" pan fyddwn ni wedi recordio llyfr neu gylchgrawn. Mae'n gwneud i mi deimlo nad ydw i wedi gwastraffu fy amser sbâr, ond fy mod wedi defnyddio peth o fy oriau hamdden yn gwneud rhywbeth cynhyrchiol; teimlad boddhaus iawn.

"Rydw i hefyd wedi dod i ddeall mwy am yr heriau sy'n wynebu pobl ddall a rhannol ddall mewn byd sy'n fwyfwy dibynnol ar allu darllen, er enghraifft arwyddion ffyrdd, amserlenni bws, a bwydlenni mewn bwytai. Rwy'n gobeithio bod y ddealltwriaeth yma wedi fy ngwneud yn berson mwy goddefgar a gofalgar."

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gydag RNIB Cymru, ewch i https://www.rnib.org.uk/volunteering

  Cysylltwch â Richard Timothy, Rheolwr Cyfathrebu Dwyieithog, ar 02920 828563 neu [email protected].