RNIB Cymru yn cynnig anrheg ‘twymgalon’!

Post date: 
Friday, 23 December 2016
Category: 
Cymru

Nid yn unig mae staff swyddfeydd RNIB Cymru/Sefydliad Deillion Caerdydd yn Stryd Womanby, Caerdydd wedi eu harfogi mewn sgiliau i gefnogi a chynorthwyo pobl â cholled golwg, ond diolch i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) mae sawl un ohonynt bellach â’r wybodaeth i geisio achub bywydau pobl sy’n dioddef ataliad y galon yn eu hadeiladau.

Darparodd Robin Petterson, Parafeddyg a Rheolwr Prosiect Galwyr Aml WAST sesiwn hyfforddi hanner-awr ar ddefnydd diffibriliwr, ac yna cyflwynodd diffibriliwr i RNIB Cymru er mwyn ei osod yn yr adeilad:

“Mae’n wych fod RNIB Cymru wedi penderfynu gosod diffibriliwr a rhoi cyfle i’w staff, ymwelwyr i’r adeilad, a hyd yn oed strydoedd cyfagos os oes angen, i oroesi pe bai'r gwaetha’n digwydd a bod rhywun yn diodde’ ataliad y galon.

“Mae diffibrilwyr mor hawdd i’w defnyddio, a dweud y gwir unwaith mae’r pads wedi eu gosod ar y claf maen nhw’n dadansoddi yn barhaol a dim yn caniatáu sioc oni bai fod cyflwr y claf yn cyfiawnhau hynny.”

Ychwanegodd Ceri Jackson, Cyfarwyddwr RNIB Cymru:

“Mae gennym sawl aelod o staff yn yr adeilad wedi eu hyfforddi mewn cymorth cyntaf, ond mae’n dda o beth ein bod wedi gallu mynd gam ymhellach ac o bosib rhoi ein hunain mewn sefyllfa i achub bywyd. Mae ein staff, ein cefnogwyr a’n hymwelwyr oll yn werthfawr inni felly mae’n synhwyrol ein bod mewn sefyllfa i fedru achub nhw os bydd ataliad y galon arnynt.

“Mae’n ddyled yn fawr i Wasanaeth Ambiwlans Cymru, ac yn arbennig i Robin am eu cymorth a chefnogaeth garedig. Diolch hefyd i’r staff yma sydd wedi dangos diddordeb diffuant yn yr hyfforddiant diffibriliwr. Ond, fel y gobeithiwn oll wrth gwrs, fydd e’n wych os NA fydd angen ei ddefnyddio o gwbl!

“Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’n holl staff, cefnogwyr, partneriaid ac ymwelwyr, a hefyd i staff Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Gwasanaethau Brys eraill sy’n gweithio dros yr Ŵyl.”

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Rheolwr Cyfathrebu Dwyieithog [email protected]  029 2082 8563.