RNIB Cymru yn gweddnewid llyfrau Roald Dahl yn Llyfrau Llafar Cymraeg ac yn nodi canmlwyddiant ei eni gyda digwyddiad yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd

Post date: 
Thursday, 3 November 2016
Category: 
Cymru
Roald Dahl

Bydd elusen fwyaf Cymru ar gyfer pobl sydd wedi colli eu golwg, RNIB Cymru, yn cofnodi canmlwyddiant geni un o hoff awduron plant y genedl drwy droi ei lyfrau yn Llyfrau Llafar Cymraeg a chynnal digwyddiad yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ddydd Mawrth 8 Tachwedd 2016.

Bydd digwyddiad byr am 11 o'r gloch y bore, fydd yn cynnwys adroddwr Llyfrau Llafar yn darllen rhannau o lyfrau Roald Dahl yn Gymraeg ac yn Saesneg. Yn dilyn y digwyddiad bydd teithiau â Disgrifiadau Sain ar gael yn arddangosfa Quentin Blake, teithiau a gyflwynwyd gan yr amgueddfa ym mis Hydref 2016.

Bu Roald Dahl yn byw yng Nghaerdydd am flynyddoedd, ac roedd llyfrgell yr RNIB o Lyfrau Llafar, sy'n gasgliad o dros 23,000 o recordiadau sain, yn gyfarwydd i Roald Dahl ei hunan. Bu'n gyfrifol am leisio "James a'r Eirinen Wlanog Enfawr" yn Saesneg gyda chyflwyniad arbennig i ddarllenwyr dall a rhannol ddall.

Bydd yr elusen nawr yn sicrhau bod ei weithiau ar gael yn Gymraeg fel Llyfrau Llafar am y tro cyntaf, gan drefnu adroddwyr proffesiynol i leisio'r straeon. Mae Llyfrau Llafar yn cynnig cysylltiad hollbwysig â'r byd mawr y tu allan i bobl ddall a rhannol ddall. Mae gan Lyfrau Llafar 6,034 o gwsmeriaid, ac mae dros 106,000 o bobl wedi colli eu golwg yng Nghymru.

Meddai Rheolwr Canolfan Drawsgrifio'r RNIB, Emma Jones: "Rydyn ni i gyd yn gwirioni ar gymeriadau bytholwyrdd fel Matilda, y Cawr Mawr Mwyn a'r Twits, ond i lawer o blant ac oedolion sydd wedi colli eu golwg, dydy mwynhau'r llyfrau ddim yn hawdd. Yn yr RNIB rydyn ni'n teimlo'n gryf bod darllen yn gallu newid bywydau pobl ddall a rhannol ddall. Rydyn ni'n llawn cyffro wrth feddwl am gael dod â llyfrau bythgofiadwy Roald Dahl i gynulleidfa newydd.

"Mae'r RNIB yn gallu denu enwau uchel eu proffil i weithio yn ein stiwdios proffesiynol fel adroddwyr, ac rydyn ni'n falch o allu cynhyrchu cynnwys o'r safon uchaf. Rydyn ni wrth ein boddau yn gallu gwella bywydau pobl sydd wedi colli eu golwg drwy ein recordiadau."

Meddai Carol McKinlay, Rheolwr Codi Arian Dalgylch yr RNIB: "Rydyn ni'n gwybod bod ein Llyfrau Llafar yn gweddnewid bywydau pobl ddall a rhannol ddall. Ond mae angen cefnogaeth arnon ni ar frys er mwyn ehangu'n llyfrgell a sicrhau bod hyd yn oed rhagor o bobl sydd wedi colli eu golwg yn cael mwynhau darllen.

"Rydyn ni'n gobeithio y bydd pobl a busnesau yn cael eu hysbrydoli i noddi Llyfr Llafar a'n helpu ni i newid y stori."

Meddai Stephanie Roberts, Swyddog Dysgu, Cyfranogiad a Dehongli Amgueddfa Cymru Caerdydd,

"Rydyn ni'n falch o gael gweithio mewn partneriaeth ag RNIB Cymru er mwyn cynnal lansiad eu Llyfrau Llafar yma yn yr amgueddfa, ac mae'n wych o beth y bydd y llyfrau yn fwy hygyrch i gynulleidfa Gymraeg."

"Mae'r Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd wedi cyflwyno teithiau hygyrch â disgrifiadau sain yn ein horielau yn ddiweddar ar gyfer pobl sydd wedi colli eu golwg, ac rydyn ni'n gobeithio y bydd y teithiau yma yn dod â'n harddangosfeydd a'n casgliadau yn fyw ar gyfer ymwelwyr dall ac ymwelwyr sydd â nam ar eu golwg."

I gael rhagor o wybodaeth am deithiau â disgrifiadau sain yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd, ffoniwch 02920 573240

Mae'r RNIB yn galw ar unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau i noddi Llyfr Llafar drwy greu tudalen ar wefan JustGiving gyda tharged o £2,500 ar gyfer llyfr oedolion neu £1,500 ar gyfer llyfr i blant.

Mae'r RNIB yn cynhyrchu o leiaf 25 o Lyfrau Llafar Cymraeg o'u stiwdios yng Nghaerdydd bob blwyddyn. Mae Llyfrgell yr RNIB hefyd yn cynnig amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gyfer oedolion a phlant mewn braille ac mewn print bras. I gael gwybod rhagor am Lyfrgell yr RNIB neu i gofrestru i gael Llyfrau Llafar cysylltwch â Llinell Gymorth yr RNIB drwy ffonio 0303 123 9999, neu ewch i www.rnib.org.uk.

I noddi Llyfr Llafar, neu i ddysgu rhagor, ewch i www.rnib.org.uk/sponsortalkingbooks