Siop goffi sydd wedi ennill gwobrau yn cefnogi pobl sy'n colli eu golwg

Post date: 
Wednesday, 31 May 2017
Category: 
Cymru

Tan 5 Awst 2017, mae Coffee#1 wedi ymuno ag RNIB Cymru i gefnogi pobl yng Nghymru sy'n colli eu golwg.

Mae Coffee#1 wedi llwyddo i ennill teitl 'Siop Goffi Cadwyn Gorau Prydain' saith gwaith yn yr wyth mlynedd diwethaf, ac mae ganddyn nhw dros 70 o siopau coffi ledled Cymru, ac ar hyd arfordir deheuol a de-orllewin Lloegr. Bob chwarter blwyddyn, maen nhw'n dewis elusen wahanol i'w chefnogi drwy werthu bisgedi dynion bach sinsir. Gallwch chi brynu dyn bach sinsir am ddim ond £1 i'w fwyta gyda'ch latte neu siocled cynnes, a bydd yr holl elw'n mynd yn uniongyrchol i RNIB Cymru. Does dim angen i chi deimlo'n euog am fwyta bisgedi mwyach!

Meddai Carol McKinlay, Rheolwr Codi Arian RNIB Cymru: "Rydyn ni'n falch i gyhoeddi bod Coffee#1 wedi ein dewis i fod yn elusen dynion bach sinsir ar gyfer y chwarter nesaf. Mae dros 106,000 o bobl yn colli'u golwg yng Nghymru a thrwy brynu bisged dyn bach sinsir am ddim ond £1, bydd hyn ein helpu ni i godi ymwybyddiaeth ac i ddarparu'r gwasanaethau a'r cymorth angenrheidiol ar eu cyfer."

Meddai Coffee#1: "Rydyn ni'n falch o fod yn gallu cefnogi Ymgyrch Llyfrau Llafar yr RNIB drwy ein hapêl dynion bach sinsir. Mae'n ffordd mor syml o godi arian ond mae'n ffordd wych o gefnogi elusennau sy'n helpu yn y cymunedau rydyn ni'n gweithio ynddyn nhw. Drwy ein hapêl dynion bach sinsir rydyn ni wedi cyfrannu dros £24,000 i elusennau dros y flwyddyn ddiwethaf, ac rydyn ni'n gobeithio gallu cynyddu'r swm yn y dyfodol."

Cofiwch brynu un o'r dynion bach blasus yn eich siop Coffee#1 leol er mwyn cefnogi pobl sy'n colli eu golwg.

Cysylltwch â: Richard Timothy, Rheolwr Cyfathrebu Dwyieithog drwy ffonio 029 2082 8563 neu drwy e-bostio [email protected].