Tîm Trawsgrifio RNIB Cymru yn cyrraedd y rhestr fer yn Efrog Newydd

Post date: 
Friday, 16 June 2017
Category: 
Cymru

“Yr oll fedri di ei wneud yn y bywyd hwn yw dilyn dy freuddwydion. Fel arall, dim ond gwastraffu dy amser byddi di”. Dyna i chi ddyfyniad o lyfr poblogaidd David Walliams i blant, ‘Cyfrinach Nana Crwca’(Gangsta Granny), ac mae Tîm Trawsgrifio RNIB Cymru yn dilyn eu breuddwydion nhw, a hynny i Efrog Newydd.

Nos Lun nesaf, 19 Mehefin, mae seremoni wobrwyo Rhaglenni Radio Gorau’r Byd yng Ngŵyl enwog Efrog Newydd yn cael ei chynnal yng ngwesty mawreddog y Manhattan Penthouse yn Efrog Newydd. Ymhlith y ceisiadau, sy’n dod o fwy na 30 o wledydd, mae fersiwn Gymraeg llyfr llafar ‘Cyfrinach Nana Crwca’ (Gangsta Granny) gan David Walliams, ac mae wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Lleisio Gorau – Unigol.

Dyma’r tro cyntaf i lyfr llafar yn Gymraeg gael ei gydnabod yn yr Ŵyl, yn dilyn llwyddiant llyfrau llafar Saesneg RNIB yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Hanna Jarman yr actores sydd wedi lleisio’r fersiwn hon, ac mae’r recordiad ar gael yn arbennig i aelodau RNIB. Dyma recordiad Cymraeg mwyaf poblogaidd yr elusen yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Meddai Emma Jones, Rheolwr Trawsgrifio RNIB Cymru:

“Cawsom wahoddiad i gyflwyno cais, felly es i ati i wrando ar sawl un o’n llyfrau llafar er mwyn dewis y gorau, a ‘Cyfrinach Nana Crwca’, gan David Walliams oedd hwnnw yn fy marn i.

“Mae llyfrau llafar fel hyn yn hollbwysig. Maen nhw’n sicrhau bod plant sydd wedi colli’u golwg yn gallu darllen llyfrau cyfoes fel pob plentyn arall, ac eleni byddwn yn cynhyrchu tua 30 o lyfrau llafar Cymraeg ar gyfer ein llyfrgell, gan gynnwys llyfrau eraill gan David Walliams.

“Hoffem ddiolch i’r cyhoeddwyr Atebol (y fersiwn Gymraeg) a Harper & Collins, ynghyd â Chyngor Llyfrau Cymru am eu cefnogaeth, ac wrth gwrs i David Walliams ei hun am ysgrifennu’r llyfr yn y lle cynta!

“Mae cyrraedd y rhestr fer yn rhywbeth cyffrous iawn inni ac yn codi’n gobeithion am y canlyniad draw yn Efrog Newydd nos Lun.”

Ychwanegodd Hanna Jarman, y lleisydd:

“Roeddwn i wrth fy modd yn cael fy ngwahodd i ddarllen Cyfrinach Nana Crwca. Fe ges i lawer o hwyl, a dw i mor falch ei fod wedi cyrraedd y rhestr fer.

“Mae fy chwaer Mared wedi colli’i golwg hi a dw i mor ddiolchgar iddi am gyflwyno byd llyfrau llafar i mi, felly mae hyn yn rhywbeth roeddwn i am ei wneud er ei mwyn hi.”

Mae Gwasanaeth Llyfrau Llafar yr RNIB ar draws gwledydd Prydain yn benthyg dros 1 filiwn o lyfrau y flwyddyn i’w aelodau sy’n cynnwys darllenwyr dall a rhannol ddall. Yn ogystal â’r 25,000 a mwy o recordiadau Saesneg yn y llyfrgell, mae ganddo gasgliad cynyddol o recordiadau Cymraeg.

Ychwanegodd Daryl Chapman, Rheolwr Stiwdio RNIB:

“Mae tua un o bob pump o boblogaeth Cymru yn siarad Cymraeg ac mae 106,980 o bobl wedi colli’u golwg yng Nghymru.

Mae’r RNIB wedi ymrwymo i flaenoriaethu ein gwaith o hyrwyddo’r Gymraeg. Yn ogystal â’r ddeddfwriaeth sy’n sail iddo, rydym o’r farn bod gan bobl hawl i allu defnyddio’r Gymraeg.

“Gyda 'Cyfrinach Nana Crwca', mae Hanna Jarman yn ein swyno ni gyda’i darlleniad gwych, llawn bywyd o addasiad Cymraeg ‘Gangsta Granny’ gan David Walliams.

Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd y llyfr sain hwn yn profi llwyddiant nos Lun.”

Mae Glyn Saunders-Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Atebol, wrth ei fodd bod RNIB Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr hon. Mae eu llyfrgell ar-lein am ddim yn cynnwys dros 25,000 o lyfrau llafar ar gyfer pobl ddall a rhannol ddall, ac mae’r enwebiad hwn yn tanlinellu pwysigrwydd eu gwaith:

“Mae hyn yn newyddion gwych. Yr hynod dalentog Gruffudd Antur fu’n gyfrifol am greu ein haddasiad ac mae’n deyrnged i’w dalent e fel awdur sy’n apelio at ddarllenwyr ifanc.

“Mae fersiwn sain yr RNIB wedi galluogi’r addasiad hwn i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd a phwysig, ac mae’n tanlinellu pwysigrwydd eu gwaith. Rydym wedi’n gwirioni bod Cymru a’r byd yn gallu mwynhau anturiaethau Nana Crwca!”

Gall straeon agor y drws ar fyd newydd hudol sy’n caniatáu i’r darllenydd ddianc i lefydd ymhell bell i ffwrdd a chwrdd â chymeriadau newydd, lliwgar a chyffrous... Ond yn anffodus, ar gyfer pobl ddall a rhannol ddall, nid yw’n hawdd iawn dod o hyd i’r llyfrau maen nhw’n eu caru, neu maen nhw eu hangen ar gyfer gwaith neu addysg.

Ar hyn o bryd, dim ond saith y cant o lyfrau sydd ar gael mewn fformatau y gall pobl ddall neu rannol ddall eu darllen. Ers 80 mlynedd, mae gwasanaeth Llyfrau Llafar yr RNIB wedi helpu i greu dolen gyswllt i’r byd y tu allan ar gyfer pobl ddall a rhannol ddall yng ngwledydd Prydain.

Mae’n costio £1500 i noddi llyfr llafar i blant, a £2500 i noddi llyfr llafar i oedolion. I ddysgu mwy am noddi llyfr llafar, cysylltwch â Carol McKinlay [email protected]nib.org.uk ffoniwch 02920 828 590 neu ewch i www.rnib.org.uk/sponsortalkingbooks

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’n Rheolwr Cyfathrebu Dwyieithog [email protected] 029 2082 8563