Cymru / Wales

Rydym bellach yn gweithio ar ran 111,000 o bobl yng Nghymru sydd wedi colli eu golwg yn ddifrifol. Mae ein gwasanaethau yn rhoi atebion ymarferol i heriau bob dydd. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau ledled Cymru i ddarparu gwasanaethau lleol.

RNIB Cymru yw sefydliad mwyaf Cymru ym maes colli golwg. Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a chefnogaeth i bobl ddall a rhannol ddall ledled Cymru, ac yn ymgyrchu dros wella gwasanaethau ac atal achosion o golli golwg y mae modd eu hosgoi.

Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni yn RNIB Cymru, Jones Court, Stryd Womanby, Caerdydd, CF10 1BR.

Rhif ffôn: 029 2082 8500 neu anfonwch e-bost i: [email protected]

Dilynwch ni

Twitter:http://twitter.com/RNIBCymru