Cymru / Wales

Rydym bellach yn gweithio ar ran 100,000 o bobl yng Nghymru sydd wedi colli eu golwg yn ddifrifol. Mae ein gwasanaethau yn rhoi atebion ymarferol i heriau bob dydd. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau ledled Cymru i ddarparu gwasanaethau lleol.

RNIB Cymru yw'r sefydliad colli golwg mwyaf yng Nghymru. Rydym yn darparu ystod eang o wasanaethau a chymorth i bobl ddall ac â golwg rhannol ledled Cymru, yn ogystal ag ymgyrchu dros wella gwasanaethau ac atal achosion o golli golwg y gellid eu hosgoi. 

Mae RNIB Cymru yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau a phrosiectau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Rydym yn llunio ein gwybodaeth allweddol yn ddwyieithog, yn cyflogi siaradwyr Cymraeg ac mae gennym hefyd Gynllun Iaith Gymraeg gwirfoddol. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio ar ddiweddaru ein gwefan Gymraeg. Rhowch wybod i ni os byddai'n well gennych siarad â rhywun yn Gymraeg.

Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni yn RNIB Cymru, Jones Court, Stryd Womanby, Caerdydd, CF10 1BR, rhif ffôn: 029 2082 8500 neu anfonwch e-bost i: cymru@rnib.org.uk

Help i fynd ar-lein

Rydym yn cynnal digwyddiadau am ddim ar draws Cymru i helpu chi datblygu’r sgiliau i ddefnyddio technoleg ar we yn hyderus.

I wybod mwy, chwiliwch am ddigwyddiad yn agos i chi.

Arlein Heddiw

 

Cofrestrwch ar gyfer ein e-newyddlen

Cofrestrwch ar gyfer ein e-newyddlen i gael yr holl newyddion diweddaraf gan RNIB Cymru.

Tanysgrifiwch heddiw

Ein gwasanaethau