Gwirfoddoli i agor byd o lyfrau i bobl ddall ac â golwg rhannol

Post date: 
Wednesday, 4 December 2019
Category: 
Cymru
Joseph Flatt volunteers for Cardiff Transcription Services

Y Diwrnod Cenedlaethol Gwirfoddolwyr hwn, mae gwirfoddolwr Gwasanaethau Trawsgrifio RNIB yn annog pobl yn Ne Cymru i helpu pobl ddall ac â golwg rhannol i gael gafael ar y llyfrau maen nhw'n eu caru.

Mae Joseph Flatt, 38, o Drelái, wedi bod yn gwirfoddoli i Wasanaeth Trawsgrifio RNIB ers dwy flynedd, ac mae'n gobeithio y bydd mwy o bobl yn ymuno â'r tîm gwirfoddoli.

Gall y cyfle i gael gafael ar lyfrau, cylchgronau a llythyrau mewn amrywiaeth o fformatau fod yn achubiaeth i bobl yng Nghymru sy'n byw gyda chyflyrau llygaid. Fodd bynnag, dim ond 10 y cant o'r holl lyfrau a gyhoeddir yn y DU sydd ar gael mewn fformatau hygyrch. 

Gall methu â chael gafael ar ddeunydd darllen yn y fformat cywir arwain at rwystrau sylweddol.a gall arwain at deimladau o unigedd ac iselder.

Dyna pam mae RNIB yn cynnig gwasanaeth trawsgrifio am ddim i pobl ddall ac â golwg rhannol ledled y DU. Yn syml, mae cwsmeriaid yn anfon eu llyfr o ddewis at yr elusen ac yn dewis y fformat sy'n fwyaf addas iddynt.

Mae llyfrau wedi'u trawsgrifio ar gael mewn braille, print mawr a enfawr, CD sain, CD Daisy neu USB, a thestun electronig. Mae'r gwasanaeth yn darparu hyd at 600 o dudalennau wedi'u trawsgrifio y flwyddyn yn rhad ac am ddim.

Mae Joseph yn treulio dau fore'r wythnos yng nghanolfan drawsgrifio RNIB yng Nghaerdydd, gan helpu i gywiro a golygu darlleniadau llyfrau sain ac weithiau recordio'r llyfrau ei hun.

Meddai Joseph: “Rhaid i mi ymgymryd â rhywfaint o waith gwirfoddol wrth chwilio am swydd ac nid wyf wedi edrych yn ôl. Mae gwirfoddoli ar gyfer y gwasanaeth trawsgrifio wedi rhoi ymdeimlad o bwrpas i mi ac mae pob dydd yn dod â rhywbeth newydd.

“Rwy’n gorffen darllen llawer o lyfrau na fyddwn erioed wedi ystyried eu codi, a dysgu cymaint o bethau annisgwyl bob dydd o ganlyniad. Mae hefyd yn hyfryd cwrdd â chymaint o bobl newydd a dysgu sgiliau newydd cyffrous fel golygu sain.

“Rydw i wrth fy modd yn teimlo fy mod i’n gwneud rhywbeth defnyddiol ac yn helpu i newid bywydau pobl ddall ac â golwg rhannol ledled y wlad. Mae darllen yn bwysig i bob un ohonom a rhaid ei bod mor rhwystredig peidio â chael mynediad at y llyfrau sydd o ddiddordeb i chi. Mae clywed am faint mae'r gwasanaeth yn ei olygu i'r bobl sy'n ei ddefnyddio yn rhoi cymaint o foddhad. Rwy'n annog unrhyw un sydd ag ychydig o amser sbâr i roi cynnig arni.”

I ddarganfod mwy am wirfoddoli ar gyfer gwasanaethau trawsgrifio RNIB Cymru ewch i https://www.rnib.org.uk/wales-cymru-how-we-can-help/cardiff-transcription-centre neu cysylltwch ag Emma Jones yn [email protected]