Cwpl o Aberystwyth yn rhedeg Marathon Llundain i godi ymwybyddiaeth o effaith colli golwg

Post date: 
Thursday, 12 April 2018
Category: 
Cymru
Rhydian and Kellie in RNIB t-shirts

Mae dau o drigolion Aberystwyth, Kellie Ward a'i phartner Rhydian Davies, yn cynhesu'u coesau yn barod i redeg Marathon Llundain i godi arian ar gyfer Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall Cymru. 

Cafodd Kellie a Rhydian eu hysbrydoli i ymuno â Thîm RNIB yn y digwyddiad eiconig gan fod ganddynt brofiad personol o effeithiau colli golwg ar unigolyn a'u teuluoedd.

Mae gan aelodau o deulu Kellie Niwropatheg Optig Etifeddol Leber, sef cyflwr dirywiol, sydd wedi effeithio ar ddynion a merched yn ei theulu. Cafwyd ergyd arall i'r teulu dros y Nadolig pan gollodd cyfnither Kellie, sydd ond yn ei hugeiniau, ei golwg dros gyfnod o ychydig wythnosau.

Meddai Kellie: "Mae'r ddau ohonon ni'n mwynhau rhedeg ac roedd ymuno â Thîm RNIB yn ateb perffaith, gan ein bod yn cael rhoi'n ôl i elusen sy'n agos at ein calonnau."

"Mae'r awyrgylch yn y digwyddiadau yma'n anhygoel. Mae rhyw gynnwrf yn y dorf ac mae'n sicr yn eich helpu i gario ymlaen, hyd yn oed pan na fyddwch chi'n teimlo eich bod yn gallu rhedeg dim pellach."

Ychwanegodd Rhydian: "Mae'r gwasanaethau a'r cymorth mae'r RNIB yn eu darparu yn hanfodol i helpu teuluoedd i ddelio â faint o newid byd yw colli golwg.

"Mae'n bosibl y daw amser pan fydd angen cymorth ar y ddau ohonon ni ar gyfer un o'n plant ein hunain. Rydw i am helpu i ymladd y bwlch sydd rhwng pobl ddall, pobl rhannol ddall a phobl sy'n gallu gweld, a gwneud bywyd yn haws i bobl sydd wedi colli'u golwg."

Meddai Kate Wilson, Rheolwr Codi Arian Cymru: "Rydyn ni'n falch iawn bod Kellie a Rhydian wedi dewis cefnogi'r RNIB a rhedeg Marathon Llundain Virgin Money.

"Bydd yr arian maen nhw'n ei godi yn ein galluogi ni i barhau i helpu pobl sydd wedi colli'u golwg i wynebu'r dyfodol yn hyderus a byw'n annibynnol, felly cefnogwch ymdrechion Kellie a Rhydian i godi arian os gallwch chi."

Er mwyn helpu Kellie a Rhydian i gyrraedd eu targed o £2,000 a chefnogi gwaith yr RNIB, ewch i https://www.justgiving.com/fundraising/rhydian-davies6