RNIB Cymru yn croesawu’r Prif Weinidog yn ôl i Lywodraeth Cymru

Post date: 
Wednesday, 18 May 2016
Category: 
Cymru
Senedd building

Yn dilyn y newyddion bod Carwyn Jones AC yn parhau yn rôl Prif Weinidog Cymru, croesawyd ei arweinyddiaeth o’r pumed Cynulliad gan Gyfarwyddwr RNIB Cymru, Ceri Jackson:

“Llongyfarchiadau i Carwyn Jones sy’n parhau fel Prif Weinidog Cymru.

“Gyda phum person yn ychwanegol yn dechrau colli eu golwg bob dydd yng Nghymru, mae RNIB Cymru yn gobeithio y bydd Carwyn yn anrhydeddu ei addewid i fynd i’r afael â’r system ddiffygiol yn ein clinigau llygaid mewn ysbytai. Ddylai neb golli ei olwg oherwydd bod apwyntiadau’n cael eu canslo neu eu hoedi.

“Gobeithiwn y bydd yn rhoi colled golwg wrth galon agenda’r Cynulliad hwn ac edrychwn ymlaen at weithio gyda’i Lywodraeth i wella bywydau’r 110,000 o bobl ddall ac â golwg rhannol yng Nghymru.”