Cynllun Iaith Cymraeg RNIB

Mae Cynllun Iaith Gymraeg Grŵp RNIB yn nodi ein hymrwymiad i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau a gwybodaeth yn nwy iaith swyddogol Cymru.

I lawer o bobl yng Nghymru, mae'r Gymraeg yn iaith gyntaf iddyn nhw. Nid mater o'r hyn sy'n well gan bobl yn unig yw'r opsiwn i ddefnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydyn ni'n gwybod bod llawer o siaradwyr Cymraeg yn teimlo'n fwy hyderus yn mynegi eu hunain yn Gymraeg, yn teimlo'n fwy hyderus yn cyfathrebu eu hanghenion yn Gymraeg, a’u bod yn meddwl ac yn byw eu bywydau yn Gymraeg. Mae teimlo'ch bod yn gallu mynegi'ch hun a theimlo'n gyfforddus a hyderus yn cyfathrebu'n hollbwysig i fynd i'r afael ag arwahanrwydd cymdeithasol ac mae hyn yn hanfodol adeg cael diagnosis.

Mae'r cynllun hwn yn amlinellu ein hymrwymiadau i'r boblogaeth sy'n siarad Cymraeg. Mae'n ymgorffori ymrwymiad RNIB i fod yn uchelgeisiol a chanolbwyntio ar y cwsmer ac yn bwysicaf oll, i fod yna ar gyfer mwy o bobl ddall ac â golwg rhannol wrth i ni geisio treblu ein cyrraedd dros y blynyddoedd nesaf. 

Rydyn ni'n hyderus y byddwn, drwy'r cynllun hwn, yn gwella ein gwasanaethau, ein gwaith codi arian, ein hymgyrchu a'n gweithgareddau cyfathrebu.

Lawrlwythwch gopi o'r cynllun