Strategaeth Golwg Cymru

Mae grŵp Strategaeth Golwg Cymru’n bodoli i gyflawni newid cadarnhaol ar gyfer pobl ddall ac â golwg rhannol yng Nghymru, gan gynnwys y rhai hynny sydd mewn perygl o golli eu golwg, erbyn 2020. Cydweithrediad yw’r grŵp rhwng elusennau, sefydliadau’r sector cyhoeddus, busnesau a phobl ddall ac â golwg rhannol.

Blaenoriaethau Strategaeth Golwg Cymru yw:

 • Gwella iechyd llygaid y genedl a rhoi terfyn ar golled golwg y gellid ei osgoi.
 • Gwella cymorth ar draws gwasanaethau gofal cymdeithasol.
 • Gwella ymwybyddiaeth o golled golwg a chreu cymdeithas gynhwysol i bob person dall ac â golwg rhannol.

Ymhlith aelodau Strategaeth Golwg Cymru mae:

 • Access Design Solutions
 • Sefydliad y Deillion Caerdydd
 • Gofal a Thrwsio Cymru
 • DeafBlind Cymru
 • Guide Dogs Cymru
 • Y Gymdeithas Facwlaidd
 • Optometreg Cymru
 • RNIB Cymru
 • Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru
 • Sight Cymru
 • Prifysgol Abertawe
 • Vision UK
 • Cyngor Cymru i’r Deillion
 • Llywodraeth Cymru
 • Fforwm Swyddogion Adsefydlu Cymru

Mae oddeutu 107,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda cholled golwg a disgwylir y bydd nifer y bobl â cholled golwg yn dyblu dros y 25 mlynedd nesaf.

I ddysgu mwy am waith Strategaeth Golwg Cymru a sut gallwch fod yn gysylltiedig, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2082 8500 neu e-bostio [email protected].

Ymunwch â’r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio #GolwgCymru