Cymru news

Darllenwch am newyddion a digwyddiadau diweddaraf RNIB Cymru

Mae ein tîm Chyfathrebu yng Nghymru yn ymdrin â holl ymholiadau'r wasg. Rydym yn fodlon helpu neu roi sylw, neu gallwn ddarparu llefarwyr dwyieithog ac astudiaethau achos.

Os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr datganiadau i'r wasg, neu os ydych yn newyddiadurwyr gydag ymholiadau penodol am ein gwaith yng Nghymru, cysylltwch ag Elin Edwards, 029 2082 8562 neu [email protected]

 • UK VI Rugby team play in Japan

  Blog Cwpan Rygbi’r Byd – rhan 3

  Welsh

  Mae guru rygbi RNIB Cymru, Gareth Davies, yn un o sêr tîm rygbi bobl â cholled golwg yn y DU sy’n cystadlu ar hyn o bryd yng Nghwpan y Byd yn Japan.

 • UK VI Rugby Team visiting Japan

  Blog Cwpan Rygbi'r Byd Gareth - rhan 2

  Welsh

  Mae guru rygbi RNIB Cymru, Gareth Davies, yn un o brif chwaraewyr tîm rygbi bobl â cholled golwg yn y DU sydd ar hyn o bryd yn cystadlu yng Nghwpan y Byd yn Japan.

 • Swap with me event held in Blackwood

  Gyrwyr bysiau yn profi bywyd heb olwg yn ddigwyddiad Cyfnewid Gyda Fi

  Welsh

  Cyfnewidiodd un ar ddeg o'n hymgyrchwyr o bob rhan o Dde Cymru le gyda gyrwyr bysiau Stagecoach i godi ymwybyddiaeth o'r anawsterau y mae pobl ddall ac â golwg rhannol yn eu hwynebu wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

 • Members of the Japan and UK VI Rugby teams group photo

  Blog cwpan Rygbi Gareth – Rhan un

  Welsh

  Mae Gareth Davies RNIB Cymru yn chwarae fel rhan o dîm pobl ddall ac â golwg rhannol yn y DU yng Nghwpan y Byd yn Japan.

 • Stefan Carter running in an RNIB vest

  Golygon rhedwr o Wrecsam ar Farathon Llundain

  Welsh

  Mae dyn a redodd Hanner Marathon Wrecsam ym mis Chwefror yn awr yn gobeithio taclo Marathon Llundain y flwyddyn nesaf. 

  Rhedodd Steffan Carter, 36, dadansoddydd technegol o Wrecsam Hanner Marathon 13.1 milltir Village Bakery Wrecsam ar 17 Chwefror. Rhedodd Steffan y ras gyda Brian Mapp, 53, a Tom Owen, 36, er cof am eu cyfaill a'u cydweithiwr Jamie Davies. 

  Roedd Jamie, oedd â golwg rhannol yn aelod gwerthfawr o dîm cymorth Technoleg Gwybodaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Bu farw ym mis Mawrth 2018 yn 46 oed, gan adael ei wraig Cathie a'u merch Bethan. 

Subscribe to Cymru news