Cymru news

Darllenwch am newyddion a digwyddiadau diweddaraf RNIB Cymru

Mae ein tîm Chyfathrebu yng Nghymru yn ymdrin â holl ymholiadau'r wasg. Rydym yn fodlon helpu neu roi sylw, neu gallwn ddarparu llefarwyr dwyieithog ac astudiaethau achos.

Os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr datganiadau i'r wasg, neu os ydych yn newyddiadurwyr gydag ymholiadau penodol am ein gwaith yng Nghymru, cysylltwch ag Elin Edwards, 029 2082 8562 neu [email protected]

 • Rhian and Kevin collecting stamps for RNIB

  Mae cwpl o Sir Gaerfyrddin yn taro hanner miliwn ar gyfer Apêl Stamp

  Welsh

  Mae cwpl o Sir Gaerfyrddin wedi casglu dros hanner miliwn o stampiau i gefnogi Apêl Stamp RNIB.

  Dechreuodd Rhian Rowcliffe, 58, a Kevin Rowcliffe, 62, y ddau o Bencader, gasglu stampiau ar gyfer yr elusen yn 2016 yn dilyn cyfnod y Nadolig.

  Mae apêl stampiau RNIB yn ein helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl sydd â golwg rhannol ledled y DU. Gwerthir stampiau yn ôl pwysau a chodir £20 y cilogram. 

  Nod y cwpl i ddechrau oedd casglu 10,000 o stampiau ond collon cyfrif ar ôl cyrraedd y marc hanner miliwn.

 • Group of RNLI lifeboat men in front of a church

  Grŵp gweu Sir Fôn yn cadw achubwyr bywyd yn gynnes ar y môr

  Welsh

  Cyflwynodd grŵp gweu o bobl ddall ac â golwg rhannol o Gaergybi sgarffiau coch, gwyn a glas a gafodd eu gwneud gyda llaw i griwiau RNLI Sir Fôn mewn Gwasanaeth Morwyr ym mis Gorffennaf.

  Gwnaeth y grŵp Gweu a Sgwrs dros 40 sgarff ar gyfer aelodau criw o bob un o orsafoedd cychod bywyd yr RNLI yn Sir Fôn yn lliwiau'r elusen. Cyflwynwyd y sgarffiau yn Eglwys Cybi Sant yng Nghaergybi ar 7 Gorffennaf mewn gwasanaeth yn diolch i'r rhai sy'n gwirfoddoli i helpu eraill.

 • Mesur newydd ar gyfer gwasanaethau gofal llygaid yng Nghymru

  Welsh

  Mae iechyd llygaid gwael yn gyffredin ac mae’n broblem sy’n cynyddu. Ar hyn o bryd mae bron i 111,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda phroblemau colli golwg. Amcangyfrifir y bydd hyn yn cynyddu cymaint â thraean erbyn 2030 ac yn dyblu erbyn 2050. 

  Er bod targedau cyfredol y GIG ar gyfer gwasanaethau gofal llygaid yn cefnogi cleifion newydd, yn aml dim ond y rhan gyntaf o’r hyn sydd ei angen ar gleifion yw hyn. Efallai y bydd angen adolygiadau neu driniaethau rheolaidd i wneud yn siŵr bod golwg y claf yn gwella neu i leihau’r risg o ddallineb y gellir ei osgoi.

 • Mesur newydd ar gyfer gwasanaethau gofal llygaid yng Nghymru

  Welsh

  Mae iechyd llygaid gwael yn gyffredin ac mae’n broblem sy’n cynyddu. Ar hyn o bryd mae bron i 111,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda phroblemau colli golwg. Amcangyfrifir y bydd hyn yn cynyddu cymaint â thraean erbyn 2030 ac yn dyblu erbyn 2050. 

  Er bod targedau cyfredol y GIG ar gyfer gwasanaethau gofal llygaid yn cefnogi cleifion newydd, yn aml dim ond y rhan gyntaf o’r hyn sydd ei angen ar gleifion yw hyn. Efallai y bydd angen adolygiadau neu driniaethau rheolaidd i wneud yn siŵr bod golwg y claf yn gwella neu i leihau’r risg o ddallineb y gellir ei osgoi.

 • Western Bay logo

  Gweithdy dementia, colli golwg a'r amgylchedd byw

  Welsh

  Mae gwaith ymchwil gan yr RNIB yn dangos y bydd 1 ymhob 3 o'r 35,000 o bobl yng Nghymru sydd â dementia yn colli rhan fwyaf o'u golwg, a bydd golwg cyfran fawr o'r gweddill naill ai'n dirywio neu ni fyddant yn cael diagnosis am eu problemau golwg.

  Mae Visibly Better Cymru, gyda chymorth 'Cronfa Gofal Integredig Dementia Bae'r Gorllewin' yn cynnig gweithdai am ddim sydd wedi'u hanelu at staff cartrefi gofal; gofalwyr yn y teulu a Therapyddion Galwedigaethol yn rhanbarth Bae'r Gorllewin ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Subscribe to Cymru news