Shop RNIB Donate now

Gwirydd Trawsgrifiadau Sain

About this opportunity

Opportunity ID

OPP-100059

Opportunity type

Transcription & Audio

Description

Gall eich amser a’ch dawn helpu sicrhau bod yr holl ddogfennau a gaiff eu trawsgrifio gan eich canolfan drawsgrifio RNIB leol o’r safon uchaf. Yn gweithio gyda tîm o adran trawsgrifio RNIB yng Nghaerdydd, byddwch yn gyfrifol am wrando ar amrywiaeth eang o ddefnyddiau yn y Gymraeg a Saesneg (os oes angen) o gartref.

Key requirements

  • Bydd angen un cyfeiriad ar gyfer y rôl hon.

Location

Region

  • Wales

Home based

  • This role is home based

Additional location information

  • Ar draws Y DU, O gartref

Who this opportunity will suit

Minimum age

  • You must be at least 16 years old to apply

What skills and experience are needed?

  • • Gallu i siarad, deall a darllen Cymrag i safon uchel • Sylw rhagorol i fanylion • Sgiliau gwrando a darllen da • Y gallu i wneud nodiadau wrth wrando ar recordiad • Sgiliau cyfrifiadurol da • Y gallu i fewnbynnu a chadw cofnodion cywir yn ymwneud â’r recordiadau • Yn hapus i weithio heb oruchwyliaeth a gwrando ar amrywiaeth o destunau • Y gallu i gadw at ganllawiau cyfrinachedd llym • Yn barod i ddilyn cyfarwyddiadau’n fanwl, yn unol â safonau a phrosesau
Apply now