Shop RNIB Donate now

Rhannwch eich profiad o sicrhau gwybodaeth gan y GIG a gwybodaeth gofal cymdeithasol

Diolch i chi am roi amser i gwblhau'r arolwg, bydd eich adborth yn ein helpu ni i ddeall pa welliannau sydd eu hangen i sicrhau bod gan bobl wybodaeth iechyd a gofal hygyrch.

Drwy godi eich llais, byddwch yn ein helpu ni i ddathlu'r darparwyr iechyd a gofal sy'n darparu gwybodaeth hygyrch yn dda ac yn ein helpu ni i gefnogi newidiadau i bawb lle mae problemau o hyd.

Mae gan bawb yn y DU yr hawl i dderbyn gwybodaeth mewn fformat y gallant ei sicrhau a'i ddeall.

Mae eich cyfranogiad chi yn yr arolwg yma’n wirfoddol a gallwch ddod â'ch cyfranogiad yn yr arolwg i ben unrhyw bryd. Wrth ddadansoddi’r canlyniadau, bydd yr ymatebion yn cael eu gwneud yn ddienw a'u grwpio gyda'i gilydd, felly ni fydd unrhyw unigolyn yn cael ei enwi. Yn olaf, arolwg byr ydi hwn a dylai gymryd tua 5 i 10 munud i'w gwblhau.

Mae’r arolwg yma wedi’i brofi ar gyfer hygyrchedd, ond os ydych yn cael trafferth cael mynediad iddo, gallwch hefyd ei lenwi dros y ffôn gyda’n gwasanaeth Cyngor ar Golled Golwg drwy ffonio 0303 123 9999.

Dysgwch fwy am ein polisi preifatrwydd.

Fields marked * are required.

Ydych chi'n hapus i barhau â'r arolwg? *
Sylwch fod yr arolwg hwn ar gyfer pobl ddall neu â golwg rhannol, ac ar gyfer pobl gyda rhywfaint o golled golwg. Ydych chi: *

Gwlad *

Gan feddwl am y 12 mis diwethaf

Os oeddech mewn cysylltiad â chlinig llygaid a gafodd eich anghenion gwybodaeth a chyfathrebu eu bodloni, er enghraifft wrth dderbyn llythyrau apwyntiad hygyrch, gwybodaeth iechyd, gwybodaeth am feddyginiaeth, gwybodaeth am wasanaethau ac ati? (optional)
Os oeddech mewn cysylltiad â meddyg teulu a gafodd eich anghenion gwybodaeth a chyfathrebu hygyrch eu bodloni, er enghraifft, llythyrau apwyntiad hygyrch, gwybodaeth iechyd, gwybodaeth am wasanaethau gwybodaeth am feddyginiaeth ac ati? (optional)
Os oeddech mewn cysylltiad â fferyllfa a gafodd eich anghenion gwybodaeth a chyfathrebu eu bodloni, er enghraifft, gwybodaeth iechyd, gwybodaeth am feddyginiaeth, gwybodaeth am wasanaethau ac ati? (optional)
Os oeddech mewn cysylltiad â gwasanaethau’r Cyngor / gofal cymdeithasol a gafodd eich anghenion gwybodaeth a chyfathrebu eu bodloni, er enghraifft, gwybodaeth am wasanaethau, ffurflenni, llythyrau apwyntiad ac ati. (optional)

Wnaethoch chi gwyno neu fynegi pryder? (optional)

Ydych chi'n hapus i ni rannu eich profiadau gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau a'r cyfryngau? *
Ydych chi'n hapus i ni gysylltu â chi i ddarganfod mwy am y profiadau rydych chi wedi'u rhannu â ni? Ydw, rydw i'n hapus i’r RNIB gysylltu â *