Gweithdy dementia, colli golwg a'r amgylchedd byw

Post date: 
Wednesday, 28 November 2018
Category: 
Cymru
Western Bay logo

 

Mae gwaith ymchwil gan yr RNIB yn dangos y bydd 1 ymhob 3 o'r 35,000 o bobl yng Nghymru sydd â dementia yn colli rhan fwyaf o'u golwg, a bydd golwg cyfran fawr o'r gweddill naill ai'n dirywio neu ni fyddant yn cael diagnosis am eu problemau golwg.

Mae Visibly Better Cymru, gyda chymorth 'Cronfa Gofal Integredig Dementia Bae'r Gorllewin' yn cynnig gweithdai am ddim sydd wedi'u hanelu at staff cartrefi gofal; gofalwyr yn y teulu a Therapyddion Galwedigaethol yn rhanbarth Bae'r Gorllewin ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Bydd y gweithdai, sydd am ddim, yn trafod:

 • Cyflyrau colli golwg cyffredin a'r llygad sy'n heneiddio
 • Dementia ac ymarferoldeb
 • Rhithweledigaethau a cholli golwg
 • Problemau mewn amgylcheddau o ddydd i ddydd sy'n gallu effeithio ar bobl sydd â dementia
 • Defnyddio lliw a chyferbyniad mewn amgylcheddau
 • Technegau goleuo yn y cartref
 • Technegau canfod ffyrdd
 • Dulliau cost effeithiol o greu amgylcheddau deniadol a chefnogol yn y cartref

Mae egwyddorion y pynciau sy'n cael eu trafod yn y gweithdai wedi'u cefnogi gan Lywodraeth Cymru; y Comisiynydd Pobl Hŷn; y Sefydliad Tai Siartredig; Cymorth Cymru a Gofal a Thrwsio.  Maent hefyd yn ateb arferion gorau a rhwymedigaethau deddfwriaethol, gan gynnwys Deddf Cydraddoldeb 2010 a Chartrefi Gydol Oes.

Mae llefydd yn brin felly dylech ddatgan eich diddordeb ar gyfer un o'r gweithdai canlynol a fydd yn cael eu cynnal yn adeilad Ymddiriedolaeth Shaw, Llandarsi, SA10 6EJ.

Dyddiadau:

Er mwyn cadarnhau eich diddordeb, anfonwch ffurflen archebu wedi'i chwblhau i [email protected].  Fel arall, byddai modd darparu gweithdy yn eich gweithle os yw'r cyfleusterau angenrheidiol gennych chi a bod rhwng 7 a 15 o bobl â diddordeb yn y gweithdy.

Y dyddiadau sydd ar gael yw:

Rhagfyr 2018

 • 11 ac 18

Ionawr 2019

 • 10, 17, 25 a 30

Chwefror 2019 

 • 8, 14, 22 a 27

Mawrth 2019 

 • 6 ac 15